Vad gäller på olika hål

Här kan du läsa om olika scenarior som kan uppstå och hur du kan hantera dem.

Nät stör din sving

Stolpar och nät står utanför banans gränser. Om bollen ligger vid stolpar och nät finns följande alternativ:

Spela bollen som den ligger eller förklara bollen ospelbar, du får inte lättnad för stolpar och nät. Förklarar du bollen ospelbar har du följande alternativ:

 • Spela bollen från föregående plats med 1 slags plikt
 • Droppa bollen inom 2 klubblängder med 1 slags plikt
 • Droppa bollen i flagglinjen med 1 slags plikt


Om det blåser så nät blåser in över banan gäller följande:

Du får lättnad för nätet, regel 16.1 oflyttbart hindrande föremål, störande inverkan. Störande inverkan föreligger när en boll ligger så att föremålet inverkar på spelarens stans eller området för hans avsedda sving. Spelaren tar ut närmaste punkt för fullständig lättnad där man kan svinga sin klubba och ta sin stans utan att nätet stör, markera den punkten och därifrån har man en klubblängd att droppa bollen och bollen måste stanna inom detta område.

OBS. Du får inte lättnad bara för att nätet är i vägen för din spellinje.

 

Hål 2 (Arendal) - Bron

Bron ligger delvis i det röda pliktområdet. Om du ligger på bron eller störs av bron, gäller följande:

Det första är att avgöra om bollen ligger i pliktområdet eller ej. Bredvid bron finns röda markeringar i marken. Dessa ligger i pliktområdet, så gränsen för pliktområdet är utmed deras yttersida.

Om din boll ligger i pliktområdet gäller följande: Antingen

 • Spela bollen som den ligger
 • Slå om slaget från föregående plats med ett slags plikt
 • Ta lättnad enligt regler för rött pliktområde med ett slags plikt

 Om din boll ligger på spelfältet, gäller följande: Antingen

 • Spela bollen som den ligger
 • Slå om slaget från föregående plats med ett slags plikt
 • Ta fullständig lättnad för tillverkat föremål utan plikt

Hål 13 (Blå Hangaren, ö-green) - Du slår över green

Om du slår över green på hål 13 (Blå Hangaren) och hamnar i vattnet, har du tre val (alla med ett slags plikt).

 • Slå om bollen från föregående plats  
 • Droppa i droppzonen
 • Droppa där bollen skar den röda markeringen runt green.

 

Detta sista alternativ är klurigt att få rätt och i många fall är det omöjligt att hitta en plats för att droppa på ett korrekt sätt.

Går det inte eller du är osäker,  välj då att droppa i droppzonen.

 

Följande gäller:

- De röda markeringarna ligger i pliktområdet. Om någon del av bollen är i pliktområdet, anses den vara i pliktområdet.

- För att kunna droppa korrekt så gäller att droppen sker inom två klubblängder från skärningspunkten och att bollen stannar inom dessa två klubblängder.

- Bollen får ej stanna närmare hål än skärningspunkten.

- Det är OK att ha stansen i pliktområdet.

- Droppen får ej ske inom pliktområdet men notera att det är OK att droppa på green så länge du inte kommer närmare hål.

 

En golfbana består av 5 områden: Tee, Green, Spelfält, Bunker och Pliktområde.

När du droppar och får pliktslag, så är det OK att byta område, som i detta fall är det OK att droppa på Green.

När du droppar utan plikt eller vid lägesförbättring, så är det inte tillåtet att byta område