Tillfälliga lokala regler

Gäller tills vidare. Uppdaterad 2023-05-16

Onormala markförhållanden

 

Undvik i största möjliga mån att gå på nysådda och torvade områden, för att ge dem en bra chans att växa till sig.

 

Mark under arbete (MUA)

Följande förhållanden betraktas som MUA

 • Högar av material på spelfältet t.ex. med jord, sand, grus eller ris som skall spridas ut på banan eller bortforslas.
 • Skador från arbetsfordon

 Lättnad utan plikt för störande inverkan för bollens läge, stans eller swingområde kan tas enligt regel 16.1

 

Spelförbudszoner

Följande förhållanden betraktas som Spelförbudszoner

 • Nyanlagda områden, med eller utan gräs, sådd, torv.
 • Områden markerade med blå pinne med vit eller grön topp

 Lättnad utan plikt för störande inverkan för bollens läge, stans eller swingområde skall tas enligt regel 16.1f

 

Hål 3 (Båken) 

En tillfällig Out of Bounds finns för detta hål på höger sida. Gränsen fortsätter utmed dammens högra sida.

 

Hål 9 (Reservatet) 

Om en boll är i spelförbudszonen på hål 9 (Reservatet), har spelaren dessa lättnadsalternativ utan plikt:

Ta lättnad enligt Regel 16.1f eller som ett extra alternativ droppa en boll i droppzonen.

Droppzonen är ett lättnadsområde enligt Regel 14.3. Den är en vitmålad rektangel som du finner på fairway mellan Tee och Green.

 

 

Vad gäller vid MUA och tillverkade föremål, ex vägar

Om din boll ligger på Spelfältet eller i en Bunker, så får du ta lättnad för MUA om bollen ligger däri och du får ta lättnad för tillverkade föremål om din boll ligger i/på eller din stans eller sving påverkas av föremålet. Du får då ta fullständig lättnad med en klubblängd från referenspunkten utan plikt.

MUA markeras med vit spray eller blå markering. Är den blå med en vit eller grön topp så är det ett förbudsområde, dvs därifrån måste du ta lättnad.

Fullständig lättnad betyder att bollens placering, din sving och stans inte längre störs av det du tar lättnad för. Exempelvis, om du tar lättnad för en väg, då får du inte ha din stans på vägen för då har du inte tagit fullständig lättnad.

Referenspunkt är den närmaste bollpunkt från bollens nuvarande plats (alternativt beskärningspunkt) där du hittar fullständig lättnad som inte är närmare hål. Från denna referenspunkt får du droppa inom en klubblängd. När du skall hitta referenspunkten skall du använda den klubba du hade använt om du inte hade behövt ta lättnad. När du har droppat så är det OK att välja en annan klubba. Lättnadsområdet är alltid en klubblängd stor och då avses längsta klubban du har utom puttern.

Observera att lättnadsregeln endast gäller för det du tar lättnad för, ex en väg. Om närmsta punkt för lättnad är i en buske eller bakom ett träd, så gäller denna punkt i alla fall, du får inte lättnad för busken eller trädet. Därför är det bra att först bestämma var du kan droppa innan du lyfter bollen, för det kan i vissa situationer vara bäst att slå bollen där den är.

Droppen måste ske inom samma område på banan som bollen ligger i, är du i Bunkern så måste lättnaden ske i Bunkern.

 

Lägesförbättring med en klubblängd på den finklippta delen av spelfältet

 

När någon del av en spelares boll vidrör en del av spelfältet som klippts till fairway höjd eller lägre, får spelaren ta
lättnad en gång utan plikt genom att placera den ursprungliga bollen eller en annan boll i och spela den från detta lättnadsområde:

 

 • Referenspunkt: Den ursprungliga bollens läge.
 • Lättnadsområdets storlek mätt från referenspunkten: en klubblängd men med dessa begränsningar:
 • Begränsningar av lättnadsområdets läge:
  - Får inte vara närmare hålet än referenspunkten och
  - måste vara på spelfältet.


När en spelare fortsätter enligt denna lokala regel, måste spelaren välja en punkt att placera bollen på och använda procedurerna för att återplacera en boll enligt Reglerna 14.2b(2) och 14.2e. Men, enligt syftena med att tillämpa Regel 14.2e, har spelaren valt punkten på vilken bollen ska placeras först när bollen har satts ner och spelaren har släppt bollen med avsikt att den ska vara i spel.


Om spelaren, efter att en boll placerats och är i spel enligt denna lokala regel, fortsätter enligt en annan regel som ger lättnad, får denna lokala regel användas igen.

Plikt för att spela boll från fel plats i strid med lokal regel: allmän plikt enligt Regel 14.7a.