Tillfälliga lokala regler

Gäller tills vidare. Uppdaterad 2022-09-23. Notera egen regel som gäller för hål 10.

Lägesförbättring med ett scorekort på den finklippta delen av spelfältet

 

När en spelares boll ligger på någon del av den finklippta delen av spelfältet (dvs fairway-höjd och lägre) får spelaren ta lättnad en gång utan plikt genom att placera den ursprungliga bollen och spela den från detta lättnadsområde:

• Referenspunkt: Den ursprungliga bollens läge.

• Lättnadsområdets storlek mätt från referenspunkten: Ett scorekort från referenspunkten men med dessa begränsningar:

• Begränsningar för lättnadsområdets läge:
-Får inte vara närmare hålet än referenspunkten, och
-Måste vara på spelfältet.


När en spelare fortsätter enligt denna lokala regel måste spelaren välja en punkt att placera bollen på och använda proceduren för att återplacera en boll enligt Reglerna 14.2b(2) och 14.2e.

Plikt för att spela boll från fel plats genom att bryta mot lokal regel: allmän plikt enligt Regel 14.7a.

 

Lägesförbättring med en klubblängd på hål 10 på den klippta delen av spelfältet (semiruff och lägre)


När en spelares boll ligger på någon del av spelfältet på hål 10 som klippts ner (dvs semiruff och lägre) får spelaren ta lättnad en gång utan plikt genom att placera den ursprungliga bollen i och spela den från detta lättnadsområde:


• Referenspunkt: Den ursprungliga bollens läge.

• Lättnadsområdets storlek mätt från referenspunkten: en klubblängd från referenspunkten men med dessa begränsningar:

• Begränsningar för lättnadsområdets läge:
-Får inte vara närmare hålet än referenspunkten, och
-Måste vara på spelfältet.


När en spelare fortsätter enligt denna lokala regel måste spelaren välja en punkt att placera bollen på och använda proceduren för att återplacera en boll enligt Reglerna 14.2b(2) och 14.2e.

Plikt för att spela boll från fel plats genom att bryta mot lokal regel: allmän plikt enligt Regel 14.7a.

 

Vad gäller vid MUA och tillverkade föremål, ex vägar

Om din boll ligger på Spelfältet eller i en Bunker, så får du ta lättnad för MUA om bollen ligger däri och du får ta lättnad för tillverkade föremål om din boll ligger i/på eller din stans eller sving påverkas av föremålet. Du får då ta fullständig lättnad med en klubblängd från referenspunkten utan plikt.

MUA markeras med vit spray eller blå markering. Är den blå med en grön topp så är det ett förbudsområde, dvs därifrån måste du ta lättnad.

Fullständig lättnad betyder att bollens placering, din sving och stans inte längre störs av det du tar lättnad för. Exempelvis, om du tar lättnad för en väg, då får du inte ha din stans på vägen för då har du inte tagit fullständig lättnad.

Referenspunkt är den närmaste bollpunkt från bollens nuvarande plats (alternativt beskärningspunkt) där du hittar fullständig lättnad som inte är närmare hål. Från denna referenspunkt får du droppa inom en klubblängd. När du skall hitta referenspunkten skall du använda den klubba du hade använt om du inte hade behövt ta lättnad. När du har droppat så är det OK att välja en annan klubba. Lättnadsområdet är alltid en klubblängd stor och då avses längsta klubban du har utom puttern.

Observera att lättnadsregeln endast gäller för det du tar lättnad för, ex en väg. Om närmsta punkt för lättnad är i en buske eller bakom ett träd, så gäller denna punkt i alla fall, du får inte lättnad för busken eller trädet. Därför är det bra att först bestämma var du kan droppa innan du lyfter bollen, för det kan i vissa situationer vara bäst att slå bollen där den är.

Droppen måste ske inom samma område på banan som bollen ligger i, är du i Bunkern så måste lättnaden ske i Bunkern.