Tillfälliga lokala regler

Gäller tills vidare. Uppdaterad 2023-09-02

Onormala markförhållanden

 

Undvik i största möjliga mån att gå på nysådda och torvade områden, för att ge dem en bra chans att växa till sig.

 

Mark under arbete (MUA)

Följande förhållanden betraktas som MUA

 • Högar av material på spelfältet t.ex. med jord, sand, grus eller ris som skall spridas ut på banan eller bortforslas.
 • Nysådda områden.
 • Skador från arbetsfordon.

Lättnad utan plikt för störande inverkan för bollens läge, stans eller swingområde kan tas enligt regel 16.1

 

Spelförbudszoner

Följande förhållanden betraktas som Spelförbudszoner

 • Områden markerade med blå pinne med vit eller grön topp

Lättnad utan plikt för störande inverkan för bollens läge, stans eller swingområde skall tas enligt regel 16.1f

Lägesförbättring med ett scorekort

 

Hål 1 till 9 samt 13: Lägesförbättring vid fairway-höjd eller lägre, ett scorekort

När någon del av en spelares boll vidrör en del av spelfältet som klippts till fairway höjd eller lägre, får spelaren ta
lättnad en gång utan plikt genom att placera den ursprungliga bollen eller en annan boll i och spela den från detta lättnadsområde:

Hål 10 till 12: Lägesförbättring vid semiruff-höjd eller lägre, ett scorekort

När någon del av en spelares boll vidrör en del av spelfältet som klippts till semiruff-höjd eller lägre, får spelaren ta
lättnad en gång utan plikt genom att placera den ursprungliga bollen eller en annan boll i och spela den från detta lättnadsområde:

 

 • Referenspunkt: Den ursprungliga bollens läge.
 • Lättnadsområdets storlek mätt från referenspunkten: ett scorekort men med dessa begränsningar:
 • Begränsningar av lättnadsområdets läge:
  - Får inte vara närmare hålet än referenspunkten och
  - måste vara på spelfältet.


När en spelare fortsätter enligt denna lokala regel, måste spelaren välja en punkt att placera bollen på och använda procedurerna för att återplacera en boll enligt Reglerna 14.2b(2) och 14.2e. Men, enligt syftena med att tillämpa Regel 14.2e, har spelaren valt punkten på vilken bollen ska placeras först när bollen har satts ner och spelaren har släppt bollen med avsikt att den ska vara i spel.


Om spelaren, efter att en boll placerats och är i spel enligt denna lokala regel, fortsätter enligt en annan regel som ger lättnad, får denna lokala regel användas igen.

Plikt för att spela boll från fel plats i strid med lokal regel: allmän plikt enligt Regel 14.7a.