Tillfälliga lokala regler

Lägesförbättring med en klubblängd på den finklippta delen

Gäller tills vidare. uppdaterad 2022-04-14

När en spelares boll ligger på någon del av spelfältet som klippts till fairwayhöjd eller lägre får spelaren ta lättnad en gång utan plikt genom att placera den ursprungliga bollen eller en annan boll i och spela den från detta lättnadsområde:


• Referenspunkt: Den ursprungliga bollens läge.

• Lättnadsområdets storlek mätt från referenspunkten: en klubblängd från referenspunkten men med dessa begränsningar:

• Begränsningar för lättnadsområdets läge:
-Får inte vara närmare hålet än referenspunkten, och
-Måste vara på spelfältet.


När en spelare fortsätter enligt denna lokala regel måste spelaren välja en punkt att placera bollen på och använda proceduren för att återplacera en boll enligt Reglerna 14.2b(2) och 14.2e.

Plikt för att spela boll från fel plats genom att bryta mot lokal regel: allmän plikt enligt Regel 14.7a.”

Tillfällig lokal regel för hål 9

Lägesförbättring med en klubblängd gäller för hela spelfältet.

Kullarna är MUA med spelförbud. Saknas markering - blå pinne med grön topp - gäller referenspunkten där kullen möter plan mark.

Lättnadsproceduren är för övrigt samma som ovan.