Lokala Regler

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln): Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel)

Banmarkering Regelhänvisning Regel

 

Vit out of bounds 18

 

Röd rött pliktområde 17

 

Gul gult pliktområde 17

 

Blå onormalt banförhållande 16

 

Vit linje onormalt banförhållande 16

 

Markering med grön topp Spelförbudszon 2

 

Out of bounds (Regel 18.2)

Vid spel på hål 5 är en boll som ligger på, eller till höger om, den finklippta delen på hål 4 out of bounds.

Speciella eller tvingande lättnadsförfaranden.

 1. Lättnad från elektriskt staket 
  Om en spelares boll ligger på banan och inom två klubblängder från det elektriska staketet som ligger utanför banan får spelaren, utan plikt, ta lättnad enligt Regel 16.1 och då som referenspunkten använda punkten som är två klubblängder från staketet och är på samma avstånd från hålet.

 2. Skydd av unga träd
  De unga träden identifierade av stödpinnar är spelförbudszoner:
  Om en spelares boll ligger var som helst på banan, utom i ett pliktområde, och den ligger i eller vidrör ett sådant träd eller att ett sådant träd ger störande inverkan på spelarens stans eller området för den avsedda svingen måste spelaren ta lättnad enligt Regel 16.1f.

 

Onormala banförhållanden (Regel 16)

a) Mark under arbete (MUA)

 1. Skador i bunkrar, såsom gropar och fåror, förorsakade av rinnande vatten.
 2. Dräneringssträngar med synligt fyllnadsmaterial av sand, jord, grus eller sten.

 

b) Oflyttbara tillverkade föremål

 1. Gul-svarta 150-meterspinnar.
 2. Grön-vita plattor (nybörjartee).
 3. Avståndsplattor.
 4. Alla delar tillhörande bevattningsanläggningen inklusive slangar.

Green (Regel 13)

Undantag 2 till Regel 11.1b gäller, utom när en boll som spelats från green av misstag träffar:

 • spelaren,
 • klubban som användes av spelaren för att slå slaget eller
 • ett djur definierat som ett löst naturföremål (t ex maskar, insekter och liknande djur som lätt kan tas bort)

Då räknas slaget och bollen måste spelas som den ligger.

Avbryta spelet (Regel 5.7)

Ett omedelbart avbrott i spelet på grund av en farlig situation kommer att signaleras med en lång sirensignal. Alla andra avbrott kommer att signaleras med tre sirensignaler i följd. I båda fallen kommer återupptagande av spelet att signaleras med två korta sirensignaler. Se Regel 5.7b

Transportmedel (Regel 4.3)

Under en tävlingsrond får en spelare eller dennes caddie inte åka med någon form av motoriserat transportmedel med undantag för när det godkänts eller senare tillåtits av Tävlingsledningen.

Plikt för brott mot den lokala regeln: Allmän plikt för varje hål där överträdelsen görs. Vid överträdelse som görs mellan hål påförs plikten nästa hål.

 

Gäller från 2021-03-14
Anders Davidsson
Ordf. Regel & hcp kommitté
Torslanda GK