Lokala Regler

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln): Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel)

Out of bounds (Regel 18.2)

Out of bounds (Regel 18.2)

  1. Banans gräns definieras av bansidans kant av staketstolparna som omger banan. När stolparna ej utgör banans gräns, ersätts dom med vita pinnar. Stolpar försedda med eltrådar är i sin helhet ett Föremål för banans gräns.
  2. Vid spel av hål 2 (Arendal) är en boll som stannar på fairway på hål 1 (Viktor) out of bounds.

Pliktområden (regel 17)

Hela området med vatten på hål 13 (Blå Hangaren) är ett rödmarkerat pliktområde. Saknas markering är gränsen där marken börjar luta ner mot vattnet

Speciella eller tvingande lättnadsförfaranden

a) Droppzon

  1. Om en boll är i det röda pliktområdet vid green på hål 13 (Blå Hangaren), inklusive när det är känt eller så gott som säkert att den är i pliktområdet även om den inte hittas, har spelaren dessa lättnadsalternativ vart och ett med ett slags plikt: Ta lättnad enligt Regel 17.1 eller som ett extra alternativ droppa en boll i droppzonen. Droppzonen är ett lättnadsområde enligt Regel 14.3
  2. Om en spelares boll är på grusvägen på väg ut till ön på hål 13, eller om grusvägen inverkar fysiskt störande för spelarens område för avsedd stans eller område för avsedd sving, får spelaren ta lättnad utan plikt enligt Regel 16.1, eller som ett extra alternativ ta lättnad utan plikt genom att droppa en boll i droppzonen. Droppzonen är ett lättnadsområde enligt regel 14.3.

b) Lättnad från elektriskt staket
Om en spelares boll ligger på banan och inom två klubblängder från det elektriska gränsstaketet får spelaren ta lättnad utan plikt enligt förfarandet i Regel 16.1, men baserat på denna referenspunkt: Punkten som är två klubblängder från staketet och på samma avstånd från hålet till punkten för den ursprungliga bollen.

c) Skydd av unga träd
De unga träden identifierade av stödpinnar är spelförbudszoner:
Om en spelares boll ligger var som helst på banan, utom i ett pliktområde, och den ligger på eller vidrör ett sådant träd, eller att ett sådant träd ger störande inverkan på området för spelarens avsedda stans eller området för den avsedda svingen, måste spelaren ta lättnad enligt Regel 16.1f.

Onormala banförhållanden (Regel 16)

a) Mark under arbete (MUA)

  1. Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten, vilket gett upphov till djupa fåror genom sanden.
  2. Grusfyllda dräneringssträngar.

b) Oflyttbara tillverkade föremål

  1. Avståndsmarkeringar (plattor, vippor)
  2. Alla delar tillhörande bevattningsanläggningen inklusive slangar.

Banmarkeringar

Banmarkering Regelhänvisning Regel

 

Vit out of bounds 18

 

Röd rött pliktområde 17

 

Gul gult pliktområde 17

 

Blå onormalt banförhållande 16

 

Vit linje onormalt banförhållande 16

 

Markering med grön topp Spelförbudszon 2

 

Avbryta spelet (Regel 5.7)

Ett omedelbart avbrott i spelet på grund av en farlig situation kommer att signaleras med en lång sirensignal. Alla andra avbrott kommer att signaleras med tre sirensignaler i följd. I båda fallen kommer återupptagande av spelet att signaleras med två korta sirensignaler. Se Regel 5.7b

Transportmedel (Regel 4.3)

Under en tävlingsrond får en spelare eller dennes caddie inte åka med någon form av motoriserat transportmedel med undantag för när det godkänts eller senare tillåtits av Tävlingsledningen.

Plikt för brott mot den lokala regeln: Spelaren får den allmänna plikten för varje hål på vilket denna lokala regel bryts. Om överträdelsen sker mellan spelet av två hål gäller den på nästa hål.

 

Gäller från 2023-04-05
Martin Bergström
Ordf. Regel & hcp kommitté
Torslanda GK