Lokala Regler

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln): Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel)

Out of bounds (Regel 18.2)

Staketets stolpar runt banan samt de stolpar som bär upp nät är out of bounds.  Finns vita markeringar gäller dessa i första hand.

Vid spel på hål 2 är en boll som ligger på, eller till höger om, den finklippta delen på hål 8 out of bounds.

Vid spel på hål 17 är en boll som ligger på, eller till höger om, den finklippta delen på hål 16 out of bounds.

Speciella eller tvingande lättnadsförfaranden.

 1. Lättnad från elektriskt staket 
  Om en spelares boll ligger på banan och inom två klubblängder från staketet med elledningar som är utanför banan, får spelaren utan plikt ta lättnad enligt Regel 16.1 och då som referenspunkt använda den punkt som är två klubblängder från staketet och är på samma avstånd från hålet.

 2. Skydd av unga träd
  De unga träden identifierade av stödpinnar är spelförbudszoner:
  Om en spelares boll ligger var som helst på banan, utom i ett pliktområde, och den ligger i eller vidrör ett sådant träd eller att ett sådant träd ger störande inverkan på spelarens stans eller området för den avsedda svingen måste spelaren ta lättnad enligt Regel 16.1f.

 

Regler gällande hål 9 (ö-green)

Hela området med vatten är ett rödmarkerat pliktområde. Saknas markering är gränsen där marken börjar luta ner mot vattnet och stenmurens utsida.

Om bollen hamnar på stenmurens ovansida runt ö-området eller om spelaren vill ta lättnad för vägen som förbinder ö-området ges möjlighet att ta lättnad utan plikt i droppzonen vid ö-green. Droppzonen är ett lättnadsområde enligt Regel 14.3

Om en boll är i pliktområdet inklusive när det är känt eller så gott som säkert att en boll som inte hittas blev liggande i pliktområdet,
har spelaren dessa lättnadsalternativ var och en med ett slags plikt:
Ta lättnad enligt Regel 17.1d (slå om bollen från föregående plats)  eller som ett extra alternativ droppa den ursprungliga bollen eller en annan boll i droppzonen.

Vi rekommenderar den grupp som slagit ut mot ö-greenen, låter bakomvarande grupp först slå ut innan de puttar på greenen eller droppar i droppzonen för att snabba upp spelet. De ges rätten till ett undantag från regel 14.1b, att markera och återplacera denna grupps bollar vid behov utan att behöva be spelaren om lov.

Banmarkering Regelhänvisning Regel

 

Vit out of bounds 18

 

Röd rött pliktområde 17

 

Gul gult pliktområde 17

 

Blå onormalt banförhållande 16

 

Vit linje onormalt banförhållande 16

 

Markering med grön topp Spelförbudszon 2

 

Onormala banförhållanden (Regel 16)

a) Mark under arbete (MUA)

 1. Skador i bunkrar, såsom gropar och fåror, förorsakade av rinnande vatten.
 2. Dräneringssträngar med synligt fyllnadsmaterial av sand, jord, grus eller sten.

 

b) Oflyttbara tillverkade föremål

 1. Orange plattor (tee 40).
 2. Avståndsplattor.
 3. Alla delar tillhörande bevattningsanläggningen inklusive slangar.

Green (Regel 13)

Undantag 2 till Regel 11.1b gäller, utom när en boll som spelats från green av misstag träffar:

 • spelaren,
 • klubban som användes av spelaren för att slå slaget eller
 • ett djur definierat som ett löst naturföremål (t ex maskar, insekter och liknande djur som lätt kan tas bort)

Då räknas slaget och bollen måste spelas som den ligger.

Avbryta spelet (Regel 5.7)

Ett omedelbart avbrott i spelet på grund av en farlig situation kommer att signaleras med en lång sirensignal. Alla andra avbrott kommer att signaleras med tre sirensignaler i följd. I båda fallen kommer återupptagande av spelet att signaleras med två korta sirensignaler. Se Regel 5.7b

Transportmedel (Regel 4.3)

Under en tävlingsrond får en spelare eller dennes caddie inte åka med någon form av motoriserat transportmedel med undantag för när det godkänts eller senare tillåtits av Tävlingsledningen.

Plikt för brott mot den lokala regeln: Allmän plikt för varje hål där överträdelsen görs. Vid överträdelse som görs mellan hål påförs plikten nästa hål.

 

Gäller från 2022-07-11
Bengt Wester
Ordf. Regel & hcp kommitté
Torslanda GK