Vad är det som gäller för bron på hål 13, bunker/palissaden på hål 15 samt stolpar och nät på hål 1, 5, 12 och 18

Boll på bro hål 13

Bron är en del av vattenhindret, markerat med gult. Om bollen ligger på bron finns följande alternativ:

 1. Spela bollen som den ligger
 2. Spela bollen från föregående plats med 1 slags plikt
 3. Droppa bollen enligt pliktområdets regler, sista skärningspunkten skall vara i flagglinjen, med 1 slags plikt.

Boll vid nät på hål 1, 5, 12 och 18

Stolpar och nät står utanför banans gränser. Om bollen ligger vid stolpar och nät finns följande alternativ:

 1. Spela bollen som den ligger
 2. Förklara bollen ospelbar, du får inte lättnad för stolpar och nät. Förklarar du bollen ospelbar har du följande alternativ: a). Spela bollen från föregående plats med 1 slags plikt b). Markera en referenspunkt där du för fullständig lättnad. Droppa bollen inom en klubblängd med 1 slags plikt c). Droppa bollen i flagglinjen med 1 slags plikt

Om det blåser så nät på hål 5 och hål 12 blåser in över banan gäller följande: Du får lättnad för nätet, regel 16.1 oflyttbart hindrande föremål, störande inverkan. Störande inverkan föreligger när en boll ligger så att föremålet inverkar på spelarens stans eller området för hans avsedda sving. Spelaren tar ut närmaste punkt för lättnad där man kan svinga sin klubba och ta sin stans utan att nätet stör, markera den punkten och därifrån har man en klubblängd att droppa bollen och bollen får då lov att rulla två klubblängder.

Bunker hål 15

Om din boll ligger intill palissaden i bunkern på hål 15, får du lättnad för oflyttbart hindrande föremål.  Palissaden tillhör inte bunkern. Enligt definition bunker: Bunker är en särskilt iordningställd sandyta, som ofta är en fördjupning, från vilken torv och jord tagits bort.

Följande alternativ finns om din boll ligger vid palissaden:

 1. Spela bollen som den ligger
 2. Ta fri lättnad för palissaden, genom att ta ut närmaste punkt för lättnad (där du kan ta din stans och svinga klubban utan att palissaden stör dig). Utifrån den punkten (referenspunkten) har du ett normalt lättnadsområde om en klubblängd där bollen skall droppas.
 3. Med 1 slags plikt spela från föregående plats
 4. Med 1 slags plikt droppa utanför bunkern i flagglinjen, där bollen låg skall vara i en linje mellan dig och flaggan.
 5. Förklara bollen ospelbar och med ett slags plikt droppa bollen i ett lättnadsområde som är två klubblängder från bollens läge (referenspunkten).

Vad gäller om du ligger i trappan till bunkern på hål 15

 1. Spela bollen som den ligger
 2. Du har en störande inverkan av ett oflyttbart hindrande föremål (i det här fallet trappan), när din boll ligger i eller på föremålet eller när föremålet inverkar på din stans eller området för din avsedda sving får du ta lättnad.

Spelaren skall lyfta bollen och droppa den utan plikt inom 1 klubblängd från och inte närmare hålet än den närmaste punkten (referenspunkten) för lättnad. Referenspunkten får inte vara i ett hinder, alltså inte i bunkern.