Herrkommittén

Övergripande mål

Skapa förutsättningar för organiserat seniorspel på banan. 
Verka i enlighet med Torslanda GK:s klubbidé.

Delmål
Att för samtliga kategorier främja golfens regler och etik.
Att främja tävlingsspel och bredda den idrottsliga verksamheten för kategorierna H21, H35, H45, H55, H65, H75
Att skapa ett gott socialt klimat och god laganda som främjar klubbkänslan.
Att hålla oss kvar i serien och sträva efter en så bra placering som möjligt. 
Att planera och genomföra träningsverksamhet tillsammans med klubbens Pro.
Att planera och genomföra Antikrundan för kategori H55+ vars mål är att genom golfen skapa en social samvaro förenad med fysisk aktivitet under gemytliga former.
Att verkar för att klubbens olika representationslag har god kunskap om regler och golfvett

Antikrundan
Klubbens herrveteraner H 55+ samlas för gemensamt spel varje tisdag morgon. Antikrundan arrangerar också en matchserie.  

Herrgolfen

Tävling för klubbens herrar som spelas torsdag eftermiddag samt en matchspelstävling.

Seriespel
Torslanda GK deltar i organiserat seriespel för herrlag anordnat av SGF och GGF. För mer info om lag och lagledare se Seniorkommitténs sida