Fastighetskommittén

Ordförande Gert Svensson, mobil 0760 08 17 08 , gerteriksvensson@gmail.com

Kommitténs arbetsutskott
Ola Forslund
Ted Elfström
Lennart Karlsson
Leif Lundin

Fastighetskommittén har som uppdrag att samordna och/eller utföra underhåll och utveckling av såväl klubblokaler som klubbhusområde.

SYFTE
Att verka för positiv utveckling av klubbhus och klubbhusområde

MÅL
Att genom trivsam samvaro och i olika projektgrupper nå de mål vi gemensamt ställer upp och därmed arbetar för kommitténs syften. 

I arbetsgruppen ingår 12 personer med kunnande och erfarenhet inom byggverksamheter.