Fastighetskommittén

Torslanda Golfklubb är i grunden en ideell förening där styrelsen, kommittéerna, tävlingsledare och juniorledare m.fl. gör stora ideella insatser för att klubben ska fungera och erbjuda en fin verksamhet för alla medlemmar som vill vara med. Det läggs ned många ovärderliga, oavlönade timmar i klubbens olika ideella delar som gör att vi har vår fina bana, studio och anläggning att ha roligt och trivas på samt en klubb att vara stolta över.

Att arbeta ideellt på Torslanda Golfklubb ger förutom glädjen att bidra till klubbens utveckling också en fantastisk möjlighet att lära sig nya saker samt lära känna andra medlemmar på klubben. 

Fastighetskommittén har som uppdrag att samordna och/eller utföra underhåll och utveckling av såväl klubblokaler som klubbhusområde.

SYFTE
Att verka för positiv utveckling av klubbhus och klubbhusområde

MÅL
Att genom trivsam samvaro och i olika projektgrupper nå de mål vi gemensamt ställer upp och därmed arbetar för kommitténs syften. 

I arbetsgruppen ingår 12 personer med kunnande och erfarenhet inom byggverksamheter.  

Arbetsutskott
Ola Forslund
Ted Elfström
Lennart Karlsson
Leif Lundin