Fastighetskommittén

Ordförande Ola Forslund, mobil 0708 281801, olfors@hotmail.se

Kommitténs arbetsutskott
Ted Elfström
Lennart Karlsson
Leif Lundin
Gert Svensson

Fastighetskommittén har som uppdrag att samordna och/eller utföra underhåll och utveckling av såväl klubblokaler som klubbhusområde.

SYFTE
Att verka för positiv utveckling av klubbhus och klubbhusområde

MÅL
Att genom trivsam samvaro och i olika projektgrupper nå de mål vi gemensamt ställer upp och därmed arbetar för kommitténs syften. 

I arbetsgruppen ingår 12 personer med kunnande och erfarenhet inom byggverksamheter.