Ledarinformation

Som juniorledare på Torslanda Golfklubb behöver du förstå vår värdegrund.  Den finns i vår verksamhetsplan som du hittar på vår hemsida, men kortfattat handlar den om att skapa en miljö där alla känner sig trygga, har roligt och lär sig något.  Vi satsar på alla och tycker att vi har ett ansvar att ge alla det stöd de behöver för att nå sina mål.

Som tack för hjälpen får du 40 fria hinkar på drivingrangen varje månad då vi bedriver organiserad träning.

Du behöver förstås också komma ihåg vad som behöver göras.    I checklistan nedan finns den information du behöver för att det ska bli enkelt.

 

 

Checklista för träningspass

 

Uppvärmning

För att få en bra uppvärmning har vi plockat in Physical Literacy och tagit hjälp av Ola Lindblom och Zenitha Chroneer för att få till en bra program.  Programmet finns i pdf-filen nedan.

Närvaroregistrering

Närvaroregistrering sköts via appen IdrottOnline eller via idrottonline.se.   Mer information om IdrottOnline finns på vår hemsida under fliken IdrottOnline.  Har du fler frågor kontaktar du Peter Praetorius, 031-3223729.

Närvaroregistrering är viktigt då juniorerna genom sin träning tjänar sammanlagt ca. 90000:- per år i statligt och kommunalt lokalt aktivitetsstöd (LOK-stöd).   Stefan, Linus eller de äldre juniorer som leder träningen sköter närvaroregistrering i IdrottOnline för den träning de leder.


Men aktivtetsstöd delas ut även för de aktiviteter ni genomför utanför den organiserade träningen, förutsatt att aktiviteten

A. är planerad
B. är ledarledd
C. pågår i minst 60 minuter
D. innehåller en gemensam samling och avslutning
E. har minst 3 deltagare i åldern 7-25 år
F. närvaroregistreras i IdrottOnline

Deltagare i åldern 7-25 år berättigade till LOK-stöd.  LOK-stödet är 13-14 kronor per deltagare och 21 kronor per ledare träningstillfälle under förutsättning att aktiviteten.  En extra ersättning  på 5 kronor utgår om man är 2 eller flera ledare.   Ledaren måste vara minst 13 år gammal.