Donationer

Donationer till juniorverksamheten kan med fördel insättas på Bankgiro 829-7129. Juniorverksamheten riktar ett stort tack till alla bidragsgivare.

LOK-stöd

Juniorverksamheten på Torslanda Golfklubb finansieras delvis av juniorerna själva via statligt och kommunalt lokalt aktivtetsstöd (LOK-stöd).  Sammanlagt tjänar juniorerna på detta vis ungeför 90 000 kroner per år.  LOK-stödet är 13-14 kronor per deltagare och 21 kronor per ledare och träningstillfälle under förutsättning att aktiviteten

A. är planerad
B. är ledarledd
C. pågår i minst 60 minuter
D. innehåller en gemensam samling och avslutning
E. har minst 3 deltagare i åldern 7-25 år
F. närvaroregistreras i IdrottOnline

Deltagare i åldern 7-25 år berättigade till LOK-stöd.  Ledare måste vara minst 13 år gamla.  En extra ersättning  på 5 kronor utgår om man är 2 eller flera ledare.

Närvaroregistrering i IdrottOnline

Alla kalendrar för grupperna som finns inom JEK Torslanda GK är redan inlagda. Så, välj enbart aktuell kalender och lägg till den aktivitet som ni vill ha med. När det är gjort så gör man närvaromarkering precis som vanligt.