Det gröna kortet

 Vägen till Grönt kort (HCP 54)

För att spela på stora banan behöver du grönt kort. Det gröna kortet är ett bevis på att du kan de grundläggande reglerna och att du även har kläm på säkerhet och etikett.  En av målsättningarna med juniorträningen är att den ska leda till grönt kort och sen vidare till officiell handicap, d.v.s. handicap 36 eller lägre.  Du kan givetvis ta grönt kort även om du inte är med i juniorträningen, och du följer då den väg till grönt kort som gäller för andra som t.ex. vuxna.

Så här går det till att få grönt kort om du är med i juniorträningen.

1. För att ta det första steget mot grönt kort ska du på fredagstävlingarna på lilla banan avancera bak till tee enligt pluppsystemet och till slut visa att du från tee kan spela de 6 hålen på 29 slag eller bättre.  Varje gång du flyttar bak en plupp kommer du alltså ett steg närmare grönt kort.  När du avancerat bak till tee börjar du föra score för en av dina medspelare och visar därmed att du klarar detta.

2. När du klarat 29 slag eller bättre från tee på lilla banan får du göra ett teoriprov.  Där visar du att du kan en del om regler, säkerhet och etikett.   Etikett handlar om hur man ska uppföra sig på banan, bland annat hur man spelar lagom snabbt så att man inte är i vägen för andra spelare.  Det kommer att finnas möjlighet att ta teoriprovet varje fredag då det är fredagstävling (men inte rock'n'roll) ungefär kl 17:30, efter fredagstävlingen.  Det du behöver veta om regler, säkerhet, och etikett kan du läsa om i  boken Golfäventyret.  Boken finns att köpa/beställa på idrottsbokhandeln.se och kostar 150 kr.

3. Medlemskap.  När du visat att du kan föra ett scorekort samt klarat 29 slag eller bättre på lilla banan och teoriprovet får du gå ut på stora banan förutsatt att du är medlem.  Om du har betalat medlemsavgift på lilla banan behöver du bara skjuta till det belopp som behövs för att bli medlem på stora banan.

4. När du visat att du kan föra score, klarat 29 slag eller bättre på lilla banan, teoriprovet, och blivit medlem spelar du fadderrundor på stora banan.  Fadderrundorna spelar du från 150-metersmarkeringen och det är genom fadderrundorna du skaffar grönt kort, d.v.s. handicap 54. När du spelat 9 hål från 150-metersmarkeringen och fått minst 18 poäng har du tagit ditt gröna kort.  För att få två poäng på ett hål krävs att du har ett resultat motsvarande två slag över hålets ordinarie par, d.v.s. 5 slag på hål 2 och 7 slag på hål 5. Det gröna kortet ger dig rätt att gå ut på din hemmabana. När du fått ditt gröna kort börjar du spela från tee 48. 

Du kan spela fadderundor i samband med fredagstävlingen. Om du vill spela en fadderrunda i samband med fredagstävlingen behöver du meddela tävlingsledaren via mail eller telefon eftersom du inte kan anmäla dig via golf.se. Men du kan också spela en fadderrunda när du vill med någon som har officiellt handicap. Om du spelar en fadderrunda utanför fredagstävlingen och får ihop minst 18 poäng behöver du lämna in ett signerat scorekort i receptionen för att du ska få ditt gröna kort.