Lilla banan

Starttider: På lilla banan startar alla samtidigt men på olika hål, d.v.s. shotgunstart, kl. 16:30. Vi siktar på att vara färdiga kl 17:30 och spelar därför endast 6 hål. Eftersom vi vill att så många som möjligt ska kunna deltaga har vi ändå start från alla 8 hålen.

Anmälan: Anmälan görs i kalkylbladet nedan.  Man väljer helt enkelt vilket hål man vill starta på och ser till att det finns en slagräknare med.  Som framgår av listan är det maximalt 4 startande per hål. När en spelare avancerat genom pluppsystemt och kommit ända bak till tee hjälper spelaren till att föra en medspelares score. 

Spel: För att undvika smittspridning i samband med fredagsgolfen inför vi följande regler som gäller till vidare:

  • Vi samlas varken innan eller efter spelet. Gå direkt till det hål du anmält att vi du vill starta på.
  • Ta inte i hand, varken före eller efter spelet.
  • Anmäl dig så att du spelar med din träningsgrupp.
  • Byt inte scorekort.  Skriv din egen score om du vill.

Ansvar: Vuxna behövs för att

  • Leda barnen över vägen ut på lilla banan och tillbaka igen.
  • Se till att barnen spelar från rätt plupp.  Alla kommer inte att spela från samma plupp.
  • Se till att spelet sker på säkert sätt.
  • Se till att spelet går i hyfsat tempo.  Detta betyder att barnen ska vara färdiga att slå när det är deras tur.  Vi tycker att barnen ska upp och drämma till bollen utan att tänka för mycket, och vi tillåter därför max en provsving per slag på fredagsgolfen på lilla banan.
  • Räkna slag och skriva scorekort.  På scorekortet ska stå namn och plupp samt antal slag (inte poängen) på varje hål för varje spelare.  Det räcker utmärkt med ett scorekort per grupp.

Spelform: Vi delar inte ut några pliktslag - som slag räknas helt enkelt endast de gånger man träffar bollen. Vi spelar poängbogey enligt pluppsystemet (se nedan) med poäng enligt tabellen nedan. Det enda man egentligen behöver veta om detta är att man får plocka upp bollen när man slagit 6 slag.  Vi uppmuntrar dock barnen att spela tills bollen är i hål eftersom det ju är det golf går ut på - att få bollen i hål.

Slag 1 2 3 4 5 6 7 -
Poäng 6 5 4 3 2 1 0

 
Pluppsystemet: Har man inte spelat tidigare börjar man från den röda pluppen.  Pluppsystemet innebär sedan att man flyttar bak en eller flera pluppar (röd, blå, gul, vit, tee) beroende på hur många poäng man har:

Poäng Flytta ...
- 12 ... inte.
13 - 18 ... bak en plupp.
19 - 24 ... bak två pluppar.
25 - 30 ... bak tre pluppar.