Matchspel och Lucky Looser 2021 lottning

Här hittar du lottning för matchspelet och Lucky Looser Scrolla neråt på sidan.

Ronder i huvudturneringen

Rond 1 skall vara klar senast 22 juni. När rond 1 är klart sker en ny seedad lottning av kvarvarande 16 spelare i en traditionell matchstege.

Ronden är fastställd att omfatta minst det antal hål som Torslanda GK har öpna för spel dock max 18 hål. Match kan spelas på annan klubb. Vid lika resultat efter att 18 hål spelats så fortsätter spelet så många hål som behövs, med samma hcp som på första varvet.

Vinnaren i en match meddelar per mail perljungberg2@gmail.com resultatet och har att göra upp om nytt speldatum med nästa motståndare. Spelprogrammet finns att läsa på klubbens hemsidan, Flik Kommittér/Antikrundan/Matchspel

Vi spelar med fullt hcp.
 

Exempel:
Spelare A har exakt Hcp 5,6 och får enligt slopen 5 slag. 
Spelare B har exakt 16,2 och får enligt slopen 19 slag. 
Skillnaden blir då 19 - 5 = 14 slag.
B har alltså slag mot A på vart och ett av hålen med index 1-14.

OBS: När Torslanda GK bara spelas 14 hål så ligger index 2,6,10,14 på de hål som inte spelas.
I exemplet ovan har spelare B således bara fått 10 slag på A när man spelat klart.

Prisutdelning i samband med Antikrundans prisutdelning när förhållanden så tillåter.

Tävlingsledare Per Ljungberg, 0704-38 88 33

 

 

 

Antikrundans matchspel 2021 - rond 1.  
                 
För att få till en vettig matchstege får de som har högst hcp (20) st spela en kvalificeringsomgång och  
6 st med lägst hcp står över. Därefter återstår 16 spelare som lottas in i en traditionell matchstege.  
                 
Följande med lägst hcp står över omgång 1:          
Rolf Nordgren 9,7            
Claes Norrby 11,4            
Bo Edvardsson 11,5            
Niklas Brehm 13,6            
Sören Renulf 14,9            
Mats Ehrman 16,7            
                 
Följande matcher skall vara klara senast 22 juni:        
Claes Svensson 16,9            
Ragnar Westblad 30,6            
                 
Stephen Rayner 17,1            
Hasse Sjölin 30,2            
                 
Lars Sjögren 18,5            
Björn Damberg 29,7            
                 
Per Ljungberg 18,6            
Lennart Wing 29,1            
                 
Håkan Larsson 19,6            
Bengt Wester 29,1            
                 
Bernt Rosén 20,2            
Lars-Gunnar Norberg 27,3            
                 
Janeric Mårtensson 27,4            
Bertil Algotson 26,8            
                 
Åke Svensson 21,8            
Alf Liikamaa 26,2            
                 
Berndt Olofsson 23,7            
Kenneth Jönsson 25,8            
                 
Christer Bengtsson 24,0            
Lars-Åke Elfvelin 25,7            
                 
Kontaktuppgifter till spelare hittar du på klubbens hemsida. Gå in på flik      
Klubben/Medlem/Medlemssidor och logga in på samma sätt som till min Golf.      
Gå sedan in på matrikel och sök på namnet.          
                 
Tävlingsledare: Per Ljungberg 0704-388833.