Björnligan

Tagen 25.4.18

Tagen 25.4.18

Björnligan går i graven!

30 mars skickade Svenska golfförbundet ut information till alla klubbar där man skrev

  • Tävlingar på klubben kan inte genomföras. Detta inkluderar alla typer av tävlingar, inklusive så kallade VSOP (valfri starttid och partner).
  • Spelaktiviteter kan inte avslutas med resultatlista och prisutdelning kopplat till prestationen.
  • Eventuella egna initiativ för att kringgå detta, från enskilda golfspelare eller klubbar, utsätter golfklubbarna för en risk att klandras och riskerar att golfsporten som helhet stämplas som illojal i en svår tid. I värsta fall kan det påverka vår möjlighet att få kunna spela golf överhuvudtaget under pandemin.
  • Medlemsgrupper som normalt spelar organiserade tävlingar, kan fortsätta spela sällskapsspel tillsammans. Det är då upp till klubben att bestämma vem som får boka och hur.
  • Mindre grupper kan organisera och boka spel.

Man kan tycka att de två sista styckena skulle ge något utrymme för spel för Björnligan i modifierad form men styrelsens åsikt är att det finns absolut inget utrymme för att någon form av golfverksamhet i likhet med Björnligan kan genomföras.  De två sista styckena öppnar inte upp några möjligheter.

Sorry mina vänner. Björnen går i ide och Björnligan går i graven och vi gratulerar Eva till fantastiskt fina prestationer. Vi har haft trevligt under mycket Coronasäkra former.

Om någon undrar över Antikrunda och Eterneller så är dessa aktiviteter naturligtvis helt otänkbara tills dess att SGF kommer med andra direktiv till klubbarna.

Er fortsatta golf får ske genom att på egen hand boka in tider på klubben. Spela dock Coronsäkert i de former som erbjuds.

Spela väl!

Per