Det här är vår vision och värdegrund:

Torslanda GK är en öppen, välkomnande och aktiv klubb som erbjuder generösa möjligheter till bra golf för alla kategorier av spelare. Banan, med sin havsnära och unika miljö, skall upplevas och vara ansedd som Västsveriges roligaste och mest välskötta seasidebana. Klubben skall också vara en samlingsplats för givande social samvaro.

Visionen innehåller värdeorden: öppen, välkomnande och aktiv. Med dessa menas:

 

Öppen


Klubben skall vara öppen för alla intresserade som vill och har möjlighet att spela golf.

Tack vare det milda kustklimatet och en bra skötsel skall vår bana kunna hållas öppen under längre perioder än flertalet andra banor på våra breddgrader.

Det öppna kustlandskapet med de nyckfulla havsvindarna gör spelet på Torslanda utmanande, roligt och omväxlande.

 

Välkomnande


Som klubb präglas TlGK av en familjär, inkluderande och positiv atmosfär där alla kan känna sig välkomna. Gammal som ung, låghandikappare som nybörjare – det vi har gemensamt är intresset och kärleken till golfspelet.

Golfklubben skall vara en stimulerande mötesplats som man gärna besöker för att spela, träna, göra restaurangbesök eller bara ’tjöta’ lite.

 

Aktiv


TlGK är en medlemsklubb som är till för sina medlemmar. Förutsättning för en väl fungerande verksamhet är att våra medlemmar aktivt engagerar sig i klubbens utveckling såväl med idéer och synpunkter som med frivilliga arbetsinsatser.

TlGK bedriver en aktiv idrottslig verksamhet och klubben deltar i tävlingar och seriespel på flera nivåer.

Vi satsar aktivt och seriöst på klubbens juniorer. Våra ungdomar är klubbens garanti för kontinuitet och långsiktig utveckling.

Som en betydande organisation i Torslanda förväntas vi ta ett samhällsansvar. Vi gör det bl.a. genom att bedriva en miljövänlig skötsel av banan samt genom en aktiv samverkan med skolorna i vårt närområde.

Vår vision och värdegrund är reviderad i Mars 2018