Valberedningen

Valberedningen arbetar med att ta fram förslag på personer som kan ingå i klubbens styrelsen, dvs ordförande, övriga styrelsemedlemmar och revisorer. Arbetet pågår under hela året men som mest intensivt inför vårmöte då inval görs. Valberedningen tar gärna emot förslag på personer som vill engagera sig. Välkommen att kontakta valberedningen om intresse finns för att kandidera till styrelse eller om ni vill föreslå någon person. Vi kan även förmedla vidare intresserade personer till kommittéarbete.

Mats Wallgren

Valberedningens ordförande

Christer Bengtsson

Ledamot valberedningen

Marie Wigström

Ledamot valberedningen