Organisation stadgar bolagsordning

Torslanda Golfklubb

Torslanda Golfklubb (857206-3918) har som ändamål att verka för att dess medlemmar kan utöva golfspel på Torslanda golfbana. Anläggningen består av två delar: en fullängds 18-hålsbana för licensierade spelare, samt en practicerange. Drift och underhåll av själva anläggningen sker genom ett helägt dotterbolag Torslanda Golf AB där Golfklubben betalar för nyttjanderätt av anläggningen.

Torslanda Golf AB

Torslanda Golf AB (556291-9208) är ett helägt dotterbolag till Torslanda Golfklubb. Bolagets verksamhet består i att driva en golfbaneanläggning bestående av en fullängds 18-hålsbana för licensierade spelare, samt en practicerange.