Uppbyggnadsmaterialet USGA på 18 är klart

Uppbyggnadsmaterialet USGA på 18 är klart

Bevattning är framdragen och spridare på plats. Nu ska översta raden på stenmuren justeras och det sista materialet läggas på plats. Målet är att det skall gå att klippa framkanten hela vägen ut till stenarna och greenen ska vara tät mot dammen för att undvika erodering. Därefter påbörjas arbetet med torvning från 11:an och puttingreenen. Rickard jobbar just nu med att justera muren och bygga klart anslutningsvägen ut till green.

Anders har börjat köra ut massorna på 11:ans FW och höjderna är i det närmaste klara. Så snart greenen är flyttad kan han formera klart hela vägen fram mot nya greenen. Stefan och Christian inspekterar området innan ytskikt läggs på. Parallellt kommer han köra av ytskiktet i botten på dammen 18. Dels ska ytan jämnas till, marken undersökas var tätning behövs, dels invallningen mot klubbhus och grusvägen formas.

Preliminär veckoplan följer nedan för alla moment.

V23

Hål 18.

Stefan med personal har som målsättning att färdigställa greenen denna vecka. Vattnet är kopplat vilket innebär att torvning kan påbörjas. Innan det startar kommer Christian själv och jämnar till ytan med bunkerkratta så att onduleringen blir precis som han vill ha den.

Fredrik, Christian och Stefan håller kontakten om när torvning, med start green 11, kan påbörjas. 

I samband med att hål 18 färdigställs sker viss tillsnyggning av området.

 

V24-26

Arbetet med hål 3 och 9 slutförs. Arbetade ytor jämnas till och täcks med harpad sandblandad jord. Bunkrar och kvarvarande dränering ordnas till. I detta arbete ingår kullarna mellan 9 och 11 som ska göras klara för sådd samt komplettering av förbindelserör från damm hål 10. 

Christian inspekterar i samråd med Stefan respektive område med hänsyn till form och konstruktion innan sådd.

För att vi ska kunna öppna hål 3 och 9 snabbast möjligt skjuts arbetet med kullar runt green samt nya greenbunkern på hål 3 till senare i sommar/höst. 

 

V25

Sydsvensk Bevattning kommer och installerar Fairway-bevattning av hål 3 och 9. Beräknad tidsåtgång 1 vecka per hål.

 

V27

Sådd av tillgängliga ytor

 

V28

Damm hål 18 färdigställs inklusive stensättning hål 19 och tee hål 9/19.

Från denna vecka börjar arbetet med området runt hål 10 och 11. Dammen ska tätas, green byggas, väg anläggas, höjder tees H11 justeras samt de östra kullarna fixas till. Beräknad tidsåtgång drygt 1 månad.

Färdigställande hål 3 (bunker och kullar)

Installation av bevattning Hål 10 och 11.

 

V34

Sådd av kvarvarande ytor.

Kommentarer