Tillfälliga lokala reglerna

I samband med att vi nu har öppnat två nya hål så ändras också de tillfälliga lokala reglerna

Hål 18 (tidigare hål 9) är nu de tillfälliga lokala reglerna borttagna.

Det innebär att det inte längre är någon lägesförbättring. Kullarna - som tidigare var spelförbudszon - är nu en del av spelfältet.
Det ges inte längre någon lättnad här utan spela bollen som den ligger.
Ett tips är att fortsättningsvis slå en provisorisk boll om du slår ut i detta område.

För det nyöppnade hål 10 så är det lägesförbättring en klubblängd på den klippta delen av spelfältet, det vill säga, semiruff och lägre.

Den exakta formulering av de nya tillfälliga lokala reglerna hittar du här.

Där står även om hur du tar lättnad för MUA. Vilket är markerat på flera ställen på banan. 

Kommentarer

Fler artiklar