Ordförande har ordet

Nu är vi inne i ett nytt decennium och snart i en ny golfsäsong. Hittills har vintern varit osedvanligt mild och enligt Svenska Golfförbundets bankonsulenter har det medfört att gräset på de sydsvenska och mellansvenska golfbanorna frodas och mår bra. Om det milda vädret håller i sig kan klubbarna se fram emot en ovanligt gynnsam säsongstart. Vi håller tummarna för att det blir så.

Under hösten hade vi ett flertal informationsmöten kring masterplan och vi presenterade även en tänkbar tidtabell för hur en eventuell ombyggnad av banan skulle kunna göras. Under projektets gång har vi dock funnit att den lösning vi arbetade med skulle bli för kostsam och att genomförandet skulle medföra alltför stora inskränkningar på medlemmarnas tillgång till banan. Så vi släppte den planen och har sedan dess arbetat med att finna ett alternativ som löser våra problem med säkerhet och vattentillgång på ett enklare och billigare sätt.
 
Nu har vi hittat en ansats som vi tror skulle passa klubben och medlemmarna bättre. Vi arbetar vidare med att klara ut alla detaljer och tror oss bli färdiga att presentera den nya planen på medlemsmöten senare i vår.
 
Detta innebär att det inte kommer att göras några arbeten på banan under denna säsong som ger inskränkningar på medlemmarnas tillgång till banan.
 
Vi kommer alltså att kunna spela våra nuvarande 18 hål precis som vanligt under 2020.
 
Det säkerhetsproblem vi har på hål 3 (risken att bollar från herr-tee träffar de nybyggda husen) åtgärdade vi under 2019 genom att flytta fram både dam- och herr-tee. Detta var en helt nödvändig, men inte särskilt populär åtgärd. I år planerar vi att bygga en ny herr-tee som ligger något till vänster och något framför nuvarande. Därmed får vi en permanent och bra lösning på säkerheten vid hål 3. Denna ombyggnad kommer som sagt inte att inverka på tillgängligheten till banan.
 
Avslutningsvis vill jag slå ett slag för att ni besöker de medlemsmöten som vi startar upp nu i januari. Inriktningen är att ha dessa möten relativt frekvent (månadsvis) och syftet är att få en dialog och samsyn kring viktiga klubbfrågor.
 
Hälsningar, Miklos

Kommentarer

Fler artiklar