Ny tee från hål 11

Arbetet i området kring hål 10 och 11 har nu kommit igång på allvar.

Arbetet i området kring hål 10 och 11 har nu kommit igång på allvar. Gynnsamt väder underlättar det viktiga arbetet med att ta tillvara på matjorden i området, så att den kan användas för att återplantering av gräset igen. Arbetet löper på bra och vi kan därför redan nu förbereda för de första lassen av fyllnadsmassor. Av logistikskäl stänger vi därför tee 57 så att transporterna kan ske i en in och utpasseringsslinga och på så vis minimera störningar och onödig väntetid.

Start från tee 48 på hål 11

På bilden ovan ser ni det pågående arbetet samt att både vit och gul tee just nu inte finns tillgänglig för hål 11.

Från och idag spelas hål 11 från tee 48. Fredrik undersöker möjligheterna att skapa ytterligare en tee längre fram, för att bibehålla en längdskillnad mellan tee 57 och 48. Banans slope påverkas inte av dessa förändringar. Vi återkommer med mer information kring detta så snart Fredriks bedömning är klar.

Kommentarer

Fler artiklar