Kom på medlemsmötet 29 januari i klubbhuset

Vårt första medlemsmöte är:

Onsdagen den 29 januari kl 18:00 i klubbhuset.

Syftet med dessa möten är att öka dialogen och skapa en bra klubbkänsla.

Dessa medlemsmöten är tänkta som informations och dialogmöten.

Vi kommer att ge information från styrelsen och våra kommittéer, diskutera viktiga klubbfrågor

och svara på era frågor.

Varje möte kommer vi dessutom att ha ett fokusområde.

Mötet ska vara högst 1,5 timmar.

Inriktningen är att vi ska ha ett medlemsmöte varje månad. 

Givetvis kommer Eiwe ha öppet restaurangen så man kan köpa fika eller något att äta och dricka.

Anmäl dig gärna på Min golf, precis på samma sätt som när du anmäler dig till en tävling.

Då får vi lite koll på hur många som kommer.

 

Agenda på vårt första möte:

  • Information från styrelsen
  • Kort info om en ev ombyggnad av banan
  • Studion
  • Vad vill ni att vi diskuterar på dessa möten?
  • Övriga frågor 

Välkomna! 

Styrelsen

Kommentarer