Information kring den nya bansträckningen

Bild som inkluderar 14 hål men där hål 10 har spelförbud just nu.

Bild som inkluderar 14 hål men där hål 10 har spelförbud just nu.

Vi har valt att stänga nuvarande hål 2 pga arbete

Hål 10 (gamla hål nr 2) tillfälligt stängd

Hål 10 (gamla hål nr 2) tillfälligt stängd

Vi behöver finjustera bevattningen på detta hål. Den var tidigare sammankopplad med hål 1 som nu ingår i det nya styrsystemet.

Det krävs både jobb i datorn och fysiskt på hålet. Orsak två är den stora jordhögen som ska harpas och återläggas på kullen mellan gamla 1 och 2. Stefan, vår entreprenör, räknar med att det arbetet kan börja inom 1-2 veckor. Det blir stökigt att ha golfare gåendes/spelandes i detta område medan folk jobbar med harpen och andra kör runt i området och på kullen.

En säkerhetsåtgärd helt enkelt, men så fort arbetet är klart öppnar vi upp hålet så att vi kan spela 14 hål istället för de 13 som vi nu får börja med de första veckorna när banan öppnar.

Kommentarer