Information kring den nya bansträckningen

Fredag 14 maj är banan öppen med 14-hål

Du kan nu registrera 14-hål som en hcp-grundande rond.

Då bansträckningen är ändrad påverkar detta indexen på hålen och vi har nu fått nya uppgifter från SGF. Det index som står på scorekortet (GIT) är det som gäller. 

Scorekorten skrivs ut med en slinga på 18 hål (detta för att det skall fungerar med digitala scorekort).

Du kan skriva ut kort i greenfeerummet, där finns även blanka att hämta.

Kommentarer