Höstmöte 21 nov

Save the date!

Höstmötet är planerat till den 21 november kl 18.00 på Vingen.

Mer information och kallelse kommer.

 

OBS! Motioner som väckts av styrelsen eller röstberättigad medlem skall vara klubben tillhanda minst 28 dagar före mötet.  

Kommentarer