Höstmöte 2020

Enligt klubbens stadgar ska medlemsmöte genomföras på hösten för att fastställa medlemsavgifter, verksamhetsplan och budget för kommande år. I år kommer vi pga Covid-19 inte kunna ha ett normalt möte utan istället kommer vi att göra så här:

  • Motioner, dvs förslag som väckts av styrelsen eller röstberättigad medlem ska skickas in till kansliet senast den 29:e oktober. kansli@torslandagk.se 
  • Handlingar kommer att läggas upp på medlemssidor och mailas ut till alla medlemmar den 13:e november. Styrelsen kommer även att lägga upp en video där innehållet presenteras. Justeringspersoner utses i förväg.
  • Om det är frågor eller kommentarer på det som presenteras så går det bra att maila in dessa till kansliet. Svar på inskickade frågor kommer i medlemsbrev den 20:e november.
  • Medlemmar ombeds därefter rösta ja eller nej till att godkänna föreslagna medlemsavgifter, plan och budget samt inkomna motioner. Röstning stänger den 26:e november och resultatet protokollförs.  

    Styrelsen

Kommentarer