Hål 1 avstängt på grund av arbete

Just nu pågår arbetet med att gräva ur och utöka dammen på högersidan av fairway på hål 1. Massorna som grävs ur används för att bygga vallar på sidan om fairway. På grund av säkerhetsskäl måste vi därför stänga hål 1 under en period. Spel börjar istället från hål 2 under denna period.

Tack för förståelsen.

Kommentarer