Frost, spel- och bokningsförbud

Frosten har nu kommit till vår bana och vi kommer from idag, måndag 19 oktober, att ha bokningsförbud före kl 10.00
 
Vid frost är banan helt stängd tills frosten är borta - Detta bestäms av banpersonal på plats.
 
Spel på vintergreen sker endast när ordinarie greener stänger helt för säsongen.

Greenerna skadas vid spel när det är frost

- Gräset är väldigt känsligt innan det är invintrat, speciellt vid första frosten. Att spela på greenerna då kan orsaka svåra problem som tar tid att bli av med och kan stå klubben dyrt.
 
När första frosten kommer innehåller gräset fortfarande mycket vatten och har inte hunnit härdats och anpassat sig till den kyligare säsongen. Då är risken större att plantan skadas och dör om golfarna kliver omkring på ytan.
 
Ett exempel. En icke namngiven bana var stängd för första frosten, och när en person genade över en frusen green under sin promenad var fotspåren efter personen kvar långt in på våren. Gräset hade dött just där mannen hade promenerat, och det tog tid innan greenen repade sig.
 
Här är några exempel på vad som kan hända om golfaren spelar på vintern då gräset är fruset men marken inte är tjälad:
* Marken packas under spelarens tyngd, luften trycks ur marken varpå rötter och mikroliv dör, just där spelaren gått. Risken finns också att det samlas vatten på ytan där spelaren gått, fryser till is och bildar isbränna som dödar gräset. Det är vanligt att alger bildas i fläckarna efter isbrännan, och det är svårt att få nysått gräs att ta sig i dessa fläckar.
 
* Slitaget av spelet på frusna greener kan förstöra gräsplantans delar, speciellt tillväxtpunkten som ligger i markytan. Dessutom glesas gräset ut och ger utrymme för svampsporer att få grepp. Svampsporerna sprids bland annat via golfarens skor och en försvagad gräsplanta är då ett lätt byte.

Kommentarer