Digitalt Scorekort för tävling

I GIT Tävling finns möjligheten att använda sig av digitala scorekort, spelaren kan själv via sin mobiltelefon rapportera in scoren efter respektive hål för sig själv eller samtliga spelare i bollen.

Golfbox är företaget som utvecklar GIT Tävling, de har nu skapat ett digitalt tävlingsscorekort som kan användas på tävlingar.

Spelaren behöver inte ladda ner en separat app utan det som behövs är att spelaren har åtkomst till en webbläsare för att få fram scorekortet, vilket gör mobiltelefonen användbar. Scoren matas in i GIT Tävling allteftersom spelaren skriver in resultaten i de digitala scorekortet.  

Vi kommer nu att börja använda detta på våra tävlingar och spelaren får en kod via mail och/eller sms inför tävlingen. Koden kommer även finnas på startlistorna. Det blir en liten inlärningsperiod men de spelare som redan testat tycker att det går enkelt och smidigt.

Kommentarer