Nu på måndag 31/5 återupptar vi arbetet med hål 18 och för er som undrar vad som är på gång kommer här information om de olika momenten som är planerade.

Så här byggs hål 18

På grund av det rådande regnvädret har vi varit tvungen att ha en kortare paus i arbetet med Masterplanen. Men inom kort sätter vi igång igen och vår entreprenör Stefan Blomquist kommer tillbaka med sitt team för att fortsätta där de avslutade. 

 

Följande återstår att genomföra för hål 18 och dammen

  1. Kontroll av greenens slutgiltiga form, dvs stämma av med banarkitekt Christian Lundin, att de mått och angivelser som finns stämmer med arbetet som görs.
  2. Därefter övergår arbetet till något som kallas “Shaping”. Det är själva finplaneringen av ytan, ett kritiskt moment där ondulering (lutningen) av greenen sätts och kanter mm förbereds. 
  3. För att hålla undan regn och undvika vattenpölar måste givetvis dräneringsslangar grävas ner och detta görs också i ett tidigt skede för att sedan täckas över med dräneringsgrus och mull.
  4. Vattenspridare och anslutning av vatten kopplas på så att bevattningen är helt färdig inför nästa moment - Torvning och anläggning av gräs.
  5. Gräset som idag finns på övningsgreenen samt hål 11 kommer att torvas av och sedan flyttas upp till den nya greenen för hål 18. Detta jobb genomförs så fort bevattningssystemet är igång för hål 18. Underlaget för hål 18 följer USGA’s rekommendationer, vilket gör att greengräset får de bästa förutsättningarna.
  6. När själva greenen har fått sitt gräs på plats är det dags att färdigställa den fantastiska stenmuren runt om samt fylla upp med material och färdigställa vägen fram till green.


Nu är grovarbetet med greenen klart och vi flyttar fokus till tees för hål 18.
Även här görs det shaping av konturer innan sådd av gräsfrön tar plats. Vi kommer även flytta tallen (som idag står på övningsfältet) till tee för att skapa en estetiskt snygg detalj. Efter lite finjustering är tee klar för hål 18.

Hål 9 (extrahål 19)

  1. Tee 9 (för de som vill gå nio hål) eller hål 19 som vi också kallar det, ligger också i anslutning till den nya dammen runt hål 18. Även här kommer Stefans duktiga maskinister bygga upp stenmurar runt tee och green som vetter mot vattnet. Detta arbete börjar så fort hål 18 är klart.
  2. När arbetet med hål 9/19 är klart är det dags att rensa dammbotten från gräs, gräva ur där det behövs mer djup osv. I anslutning till detta byggs det upp vallar till dammen så att rätt vattennivå kan hållas. T.ex. behövs det vallas upp mot vägen som går framför kiosken.
  3. Snart kan vi öppna kranen och fylla på med vatten, men innan vi gör det måste vi först täta dammen och vallarna. Detta görs med lera som förhindrar att vattnet smiter undan.

Om vädret tillåter och hjälper till så bör hål 18 kunna vara spelbart relativt snart efter att tees är färdigställda. 

Greener görs enligt USGA's rekommendationer

De nya greenerna som vi anlägger skall göras enligt USGA’s rekommendationer för hur man skapar en putting green. De som vill läsa mer om detta kan fördjupa sig i hur vår specifikation ser ut nedan.

 

Nybyggnation av greener skall göras enligt ”USGA’s Recommendation for Putting Green Construction”. Nedan följer en enkel beskrivning av de olika momenten, vid behov skall USGA:s original dokument användas. 

Ritning som skall användas är den detaljerad greenritningen för den specifika greenen i fråga. Massförflyttningsritning och Dräneringsritning är sekundära men också aktuella.

MATERIAL

Alla material skall vara  godkända enligt ”USGA’s Recommendation for Putting Green Construction” och testresultat, som ej får vara äldre än 3månader, skall kunna visas på allt inkört material

TERRASSBOTTEN

Terrassen skall vara packad på ett tillfredställande sätt som garanterar minimal sättning i framtiden. När terrassen är stabil skall hela greenområde inklusive kullsystem, bunkrar etc utformas. När formen stämmer överens med ritningen skall själva greenytan grävas ur för att få djupet för växbädd och dräneringslager. Detta betyderr 250mm lägre än kringliggande område för att möjliggöra för 150mm mattjord/växtmassa runt om greenen.

DRÄNERINGSLAGER

När terrassbotten är utformad och hela greenområdet är godkänt av banarkitekt så skall dräneringslager installeras. Först skall en ”fiskbensdränering” med maximalt 5m avstånd installeras på greenytan. Dräneringsdiket skall vara 30cm djupt och 20cm brett. I diket skall 100mm perforerad dräneringsslang installeras. Dräneringsgrus skall läggas ca. 10cm under röret samt runt om och täcka hela diket.

När hela fiskbensdräneringen är installerad skall dräneringslager installeras. Detta lager skall följa formerna på terrassbotten och minst vara 100mm tjockt. Det är av yttersta vikt att när arbetet är klart så skall greenens konturer enligt greenritning återfinnas.

VÄXTBÄDD

Efter godkännande av banarkitekt skall växtbädd installeras. Detta skall följa greenens konturer och läggas med en tjocklek på 300mm. Feltolerans är +/- 2cm.

Kommentarer

Fler artiklar