Spelrätter

Detta gäller för spelrätter

Så länge du äger en spelrätt är den belagd med en årsavgift (lägst passiv) enligt stadgar och spelrättsbestämmelser.

Förändring av medlemskap skall vara anmäld till klubben senast 30 november.

Äger du en spelrätt är du per automatik medlem i klubben. Spelrätten är digital och kopplas till ägarens golfid.
Vi har flera medlemsformer som du kan välja mellan, men varje kategori har ett begränsat antal (antalet beslutas på höstmötet inför nästkommande säsong, tillsammans med beloppen på årsavgifterna).

 

Köpa

Önskar du köpa en spelrätt så görs detta privat.
Det finns ett fåtal spelrätter till försäljning och dessa brukar annonseras ut här på hemsidan eller blocket. 

För mer information vänligen kontakta kanslichef@torslandagk.se

Sälja

För att sälja ditt spelrättsbevis gör du så här:

1. Hitta någon som vill bli medlem i Torslanda GK.
2. Kom överens om priset på spelrätten med köparen samt överlåtelsetidpunkt. 
3. Tillsammans med köparen fyller du i formuläret på vår hemsida  Överlåtelse av spelrättsbevis.
4. När klubben fått in formuläret bekräftar vi försäljningen via mail
5. Spelrätten är digital och kopplas till köparens golfid.

Du annonsera själv på ex. www.blocket.se eller via klubbens hemsida (formulär försäljning).