Försäljning av spelrätt

Säljare Antal Pris per styck   Kontaktuppgifter 
Andersson Mikkel 1 2 000 kr   mikkeland18@hotmail.com
Eriksson Staffan 1 2 000 kr   staffan.per.eriksson@gmail.com
Larsson Margaretha 1 2 500 kr   gretalarsson@telia.com
Larsson Örjan 1 2 500 kr   orjanlarsson@telia.com
Lundqvist Lars 1 1 700 kr   larlun57@gmail.com
Sedén Eric 1 2 500 kr   eric@seden.se 
Sedén Jessika 1 2 500 kr   jessika@seden.se
Tjulander Claes 1 1 995 kr   ulla.tjulander3@gmail.com 
         

 


 

VID FÖRSÄLJNING - fyll i formuläret genom att klicka här

Tänk på att om du äger en spelrätt så är den belagd med en årsavgift (lägst passiv) enligt stadgar.
Förändring av medlemsform samt utträde skall ske senast 31/12 inför nästkommande säsong.