Tävla om att namnge hålen på vår bana

Torslanda Golfklubb Masterplan design

Torslanda Golfklubb Masterplan design

 

Var med och tävla om att komma på fyndiga, roliga och/eller beskrivande namn på hålen på vår nya bana! Eftersom vi har bytt spelordning att antal gånger är målet att alla hål skall ha ett namn (utöver hålnummer) för att underlätta identifikation. Nuvarande hål 8 har (åtminstone) även varit hål 1 och hål 5 vid olika tillfällen. Och att namnge hålen skapar också intresse för banan.

 
Lämna en kort beskrivning och förklaring av hål namn i formuläret nedan enligt följande kriterier;

 

  • Namnet skall beskriva hålet på något sätt; läget, utseendet, sättet det spelas på etc.
  • Lokalanknytningen, till närområdet eller Göteborg. En golfbana är per definition kopplad till närområdet och geografin. Och samlingsplats för många som bor i närheten.
  • Namnen skall helst vara på svenska (eftersom vi vill ha en lokal förankring). Vi skall inte kopiera andra utan göra vår tolkning.
  • Seriöst namn, men med en glimt i ögat, gärna en ordvits eller dubbelmening. Men alltför konstruerade ord eller något som kan väcka anstöt bör undvikas.

 
 Du kan skicka in flera förslag och du behöver absolut inte namnge alla hålen, utan fyller bara i de hål där du har ett förslag.

 De namn som sedan vinner belönas med ett pris till den eller de som lämnat förslaget.

 Du kan endast vinna ett pris men flera av dina förslag kan vinna.

OBS! Se vilket nummer respektive hål har på bilden ovan!

Glöm inte bocka i att du inte är en robot.