Träningsområden Mars 2021

Det pågår arbeten på träningsområdet, vilket påverkar hur vi kan använda det. För våren och sommaren gäller följande:

 

  • Korthålsbanan stängs som spelbar bana och används endast för träning. Undantag gäller för fredageftermiddagar, då den stängs helt. Då spelar juniorerna sin fredagstävling.
  • Gamla putting-greenen försvinner och nya framför shop/reception öppnas så tidigt det går, vilket preliminärt blir i augusti. Stefan Carli kommer att med sina träningsgrupper nyttja greenerna på gamla 9:an och 10:an och det görs i samråd med banchefen. Det är inte tillåtet att nyttja dessa greener för egen träning. 
  • Träningsområdet kommer att bestå av 5 greener. Tidigare hål 1, 2, 4, 6 och greenen vid första tee.
  • I syfte att göra träningsområdet bättre anpassat för träning gör vi förändrad klippning runt greenerna samt större bunker vid 1:an och en ytterligare läggs till vid 6:an.
  • Vi sätter ut utslagsmattor framför studio för att avlasta ordinarie platser på range. Dessa kommer främst att användas av juniorgrupperna.
  • På range gäller strikt slag på max 150 meter.

 

Masterplansgruppen