Frågor och svar kring masterplanen

Här besvarar vi alla frågor som kommit in gällande Masterplanen.

Har du frågor kring Masterplanen kan du skicka in dem till masterplan@torslandagk.se

 

1. Hur kommer ni att jobba med finishen på banan?

Vi väntar på en fairway dressare som är på gång. Den är viktig i detta sammanhang. Tyvärr är det med den som med så mycket annat: Leveransförseningar. Vi väntar också på fler spridare som också är viktiga i sammanhanget:  Samma sak där.

Vår plan är annars: Luftning av FW – dressning – gödsling – vattning i en återkommande process. Det kommer att höja finishen avsevärt över tid.

 

2. Hur kommer ni att jobba med tydligheten när det gäller gränserna inom banan? Gränser mellan fairway/semiruff fairway/green etc

Långsiktigt finns en plan avseende klippning där halva fairway klipps från tee till green och andra halvan från green till tee. Precis vilka klipplinjer vi önskar är en kontinuerlig dialog mellan Banchef och vår arkitekt. Vi kan inte räkna med några snabba ändringar här, utan tålamod och en bra plan är viktigt.

 

3.Hur sker arbetet kring de ev skador som ibland uppstår på våra spelytor?

Tees lagas normalt sett varje vecka, torvningen har tagit en del av banpersonalens tid i anspråk. För FW så väntar vi som sagt på fairway dressaren, mer bevattning (vi väntar på spridarna) för att kunna sköta detta på bästa sätt.

 

3. Dropprutan, ska det sås gräs där?

Vi kommer att rulla ut färdigt gräs, sk. torvning. Vi kommer också att skära ut gräset för att lägga dit en matta. – Det är en så liten yta så den kommer att bli sönderslagen på nolltid utan matta.

 

4. När kommer det att ske?

Inom 2 veckor är det planerat (i samråd med Antikrundan som kommer att titta på typ av matta)

 

5. Var/när kommer tee 40 för ö-greenen?

Vår plan är att 40 tee kommer att placeras på dropprutan och även där kommer man slå från matta som är integrerad i gräset.

 

6. När blir bunkern på hål 9 klar?

Det som återstår är att fixa till kanterna och fylla med sand. Vi har det i planen men det är rätt mycket jobb med att hålla finishen på topp på hela banan just, det växer så det knakar, så jag vet inte exakt när det blir klart.

 

7. ”Diket” som grävts tvärs över hål 5 och hål 7 – ska det sås/rullas ut gräs där? När i så fall?

Vi har redan rullat ut gräs på hål 5 men det verkar vara lite svårt att få det att ta sig. Det är en del regn i prognosen nu så vi avvaktar lite för att se om det kommer sig. I värsta fall får vi rulla ut nytt.
Hål 7 behöver också gräs, smalare rullar kommit i veckan.

 

8. Vilka åtgärder görs för att inte Parkslide eller kvickrot skall få fäste i området?

Parkslide finns bakom hål 3 det vet vi om – men det ligger utanför vårt område (natura 2000 område) så det får inte vi röra.

Viss typ av ”ogräs” kommer i torrperioder men trängs bort av gräset så småningom. FW dressaren, luftning, gödsel, bättre bevattning kommer att hjälpa till även i detta fall.

 

9. Vilken typ av gräs kommer det att finnas på kullarna? Och hur lång tid tror vi att det tar innan det är ”klart”? Det långa svajande gräset…

Just nu vet vi inte exakt. Jorden innehåller en del växtlighet som blir en överraskning när det kommer upp men ytorna är sådda med ett gräs som ska ge det där svajande utseendet. Det kommer nog ta en säsong eller två innan vi vet hur det blir eller om vi behöver göra några åtgärder för att få ett utseende vi trivs med. Samtidigt lite spännande att se vad som kommer och Naturskyddsföreningen som vi har haft samråd med ser positivt på om vi låter en naturlig biotop skapas. Oavsett vilket ska det som växer bidra till ett positivt inslag för oss på banan.

 

10. Ska kullarna vara spelbara alls? Vad är tanken kring det?

I viss mån ja. Kullarna ska inte erbjuda bra lägen men helst ska man hitta bollen. Kullarnas sidor kommer att ha ganska generös semiruff men ovanför denna gräns, not good! Bättre sikte, smartare klubbval och en god strategi ska belöna sig.

Fredrik med personal testar faktiskt just i dag en ny maskin, en sk. Ventrac. Den är gjord för att köras och kunna klippa i mycket lutande terräng och vi vill se om det är rätt maskin för att hålla ordning på växtligheten på kullarna.

Varför är det så lite vatten i ö-greens dammen/dammarna?

Fredrik har sparat eftersom det varit så torrt under våren. Nu fyller vi ö-greenens damm för fullt eftersom det finns god tillgång till vatten. Vi vet att dammen har visst läckage och därför vill vi fylla den helt för att se hur det utvecklar sig. Om det behövs går vi tillbaka till hösten för tätning.

 

11. Hur ska gångvägarna till ö-greenen se ut?

Just nu under ombyggnadsfasen har vi bara lagt dit slitstarkt grus. I samband med Fas2 då även området framför klubbhuset byggs om blir det nya ytskikt på promenadstigarna. Vi undersöker olika alternativ. Finare grus/sand, träflis eller annat men något snyggt och funktionellt ska det bli.

 

12 . Ska vägen asfalteras eller förbli grusad (mellan klubbhuset och PDI)?


Under Fas2 är denna väg transportväg och kommer att slitas hårt. I samband med att området blir klart ska vallarna/kullarna få snyggare ytskikt och vägen dräneras och asfalteras. Helst vill vi ha en elegant belysning längs vägen också. Det ska bli en snygg infart för medlemmar och gäster som ska till rangen eller för den delen hamnen.

 

13. När tror vi att FAS 2 startar upp?

Får vi tillståndet som utlovat innan semestern räknar vi med att jobbet börjar i augusti.

 

14. Kommer fas 2 innebära extra kostnader?

Nej inte för medlemmarna. Det är fortfarande en viktig parameter i Masterplanen.

 

15. Har det beslutats om inner-out mellan 15 och 16? (Gamla 5 och 8)?

Regelkommittén tog under maj beslut tillsamans med vår banchef om att införa en intern outgräns mellan nuvarande hål 16 och 15. Det är numera out of bounds då du spelar hål 16 om du landar på eller höger om den finklippta delen på hål 15. Anledningen till detta är att minska risken att någon blir träffad men också att styra spelet tydligare utifrån hur hålet är tänkt att spelas.

 

16. Har hört att det regelmässigt är lite klurigheter kring de röda pinnarna mellan hål 3, 4,5 och 6 – hur kommer det att fungera framöver?


Syftet varför de röda pinnarna satts upp för att märka ut pliktområden i våra ”ruffar” var för att snabba på spelet. I samband med ombyggnaden hoppas vi succesivt att behovet för lösningar som denna minskar eftersom en lösning som denna gör vår bana väldigt mycket enklare. Ruffarna är tänkta att vara ett hinder i sig men vår ambition är fortsatt att man i dessa oftast ska hitta sin boll. Det är idag vår banchefen som ansvarar hur vår bana ska märkas ut.

 

17. Vad innebär det att erbjuda så god spelbarhet som möjligt på banan under säsong?

Det innebär att vi hela tiden försöker hålla så många hål öppna som det är möjligt och i kombination med en effektiv hålordning då banan spelas. Detta ska också fungera med vår slope för att våra rundor ska vara hcp-grundande.

18. Hur lång blir banan?


Vår plan som den ser ut nu är att en framtida ”herrte” kommer att vara ca 5300m och ”damtee” ca 4500m. Många tänker kanske då att banan blir mycket kortare, vilket är fallet, men vår bild är att den med den nya layouten för de allra flesta kommer upplevas längre, eftersom det förmodligen kommer slås färre drives från tee än idag.

 

19. Vad händer med säkerheten vid gamla hål 10?

Vad händer när dom bygger lägenheter där? Kommer det komma staket där i framtiden? ska man bygga vallar som skyddar lägenheterna så får dom bli väldigt väldigt höga. Om nu olyckan trots allt ändå är framme, vad händer då?

Vi har en bra dialog med husentreprenören och har i samråd med dem byggt dammen större. Både de och vi räknar med att dammen kommer att vara en bra säkerhetsåtgärd. Skulle det visa sig att det inte räcker kan det såklart bli aktuellt med staket eller nät. Vi får se hur det verkar när väl spelet kommer igång.

20. Det presenterades även ny 'routing' där det fanns bl a ett nytt korthål på höjden, när kommer detta att vara klart?


Det blir klart under sommaren. Vi har precis gjort valet att öppna hål 19 istället för det hål som i masterplanen är nummer 10. Detta för att 19 kan öppnas snabbare. Ambitionen kvarstår att inom några veckor ha 18 spelbara hål. Det kommer innebära ny hålordning, index och routing inom några veckor.

21. Vilka hål kommer att påverkas i år när man sätter igång med träningsområdet?


Nuvarande hål 1 och 2 kommer att påverkas. Precis när vi väljer att stänga dem och ersätta med hål 10 och 11 i masterplanen beror på hur vår entreprenör skall lägga vägarna för att köra in massor. Vi kommer att i god tid informera kring förändringen när det väl är dags att starta med fas 2.

 

22. Hål 8... är det verkligen banans svåraste hål? 

       Nuvarande 9 är känns tex svårare. Hur tänker vi kring framtida indexering av Ögreen?

 

Indexering har inget med poängbogey att göra utan grundar sig på matchspel.

Det kan därför vara ett lågt index på ett hål som kan förhålla sig lätt för vissa spelare.

Vår indexering är kontrollerad och framtagen tillsammans med SGF´s banvärderingsgrupp och varje gång vi ändra hålordning så kommer indexeringen att förändras. Jag ser inte framför mig att det kommer vara banans svåraste hål särskilt många veckor till då vi nu under slutet av juni kommer mäta in de nya och förändrade hålen och från det få en ny slope.

 

23. Vad händer med visionen kring range/utslagsplatser och Trackman som visades kort på Vårmötet?

Vi tecknade nu i veckan en så kallad avsiktsförklaring med en samarbetspartner för denna del, för att visa att bägge parter tror på idén. Nästa steg är att sätta samman en skarp budget som får visa om lösningen är rätt för klubben. Blir det så bra som vi hoppas kommer förslaget att presenteras i sin helhet för medlemmarna. Givet att vi får tillstånd från Länsstyrelsen och Stadsbyggnadskontoret och att medlemmarna gillar upplägget kan det realistiskt stå klart i maj/juni nästa år.