Frågor och svar kring masterplanen

Här besvarar vi alla frågor som kommit in gällande Masterplanen.

Har du frågor kring Masterplanen kan du skicka in dem till masterplan@torslandagk.se

1.

Fråga: Vad innebär det att erbjuda så god spelbarhet som möjligt på banan under säsong?

Svar: Så god spelbarhet som möjligt innebär att vi under säsong vilket i detta fall är maj-sept, försöker hålla så många hål som möjligt öppna för spel. Det är många faktorer att väga in. Vi behöver kunna möjliggöra att arbete sker på banan på ett säkert sätt både för oss som spelar och för de som arbetar och transporterar massor till vår bana. Det skall också vara en vettig gångväg mellan våra hål för att ge en bra upplevelse. Ett konkret mål är att erbjuda över 14 hål, och i den plan som ligger nu räknar vi med 14-18 hål under hela perioden. Utanför säsong ser det nu ut som minst 12 hål eller fler kommer vara spelbara under de kommande fyra vintrarna.

 

2.

Fråga: Hur finansieras ombyggnaden enligt masterplan?

Svar: I huvudsak finansieras hela ombyggnaden genom att vi får betalt av att ta emot massor. Utöver det har vi beviljats medel från allmänna arvsfonden. Fler bidrag kommer att sökas löpande för att på så vis möjliggöra att realisera fler delar av vår masterplan i en snabbare takt.

 

3.

Fråga: Hur lång blir banan?

Svar: Hur lång banan tillslut kommer bli är ännu inte helt spikat. Vår plan just nu är att banan kommer spelas från 4200m upp till ca 5600m. Hur många tee:er vi kommer erbjuda är ännu inte klart och en fråga som i mångt och mycket påverkar våra framtida underhållskostnader. Just nu är planen att ha tre stycken “tee:er “ vilka skall vara slopade för så många spelarkategorier som möjligt.

 

4.

Fråga: Kommer de höga kullarna längs med nuvarande hål 1 och 10 vara så höga som de är nu eller vad är planen?

Svar: Längs med hål 1 har de massor som grävts från den södra delen av dammen på hål 1 placerats. Vissa av dessa kullar formas direkt till avsedd höjd, medans andra kommer fortsätta formas senare i vinter då det är svårt att köra i detta område innan tjälen på riktigt satt sig i marken. Målhöjden på kullarna eller det som skall formas till att likna sanddyner är från 2m till enstaka dyner uppemot 4m. Samma sak gäller de massor som ligger väster om hål 10. Här fortsätter arbetet så snart vädret tillåter, för att skapa rätt form på kullarna.
Till våren läggs slutligen ytskikt på varefter områdena sås med rätt grässorter. Främst kommer det sås olika varianter av svingelgräs såsom rödsvingel och rörsvingel. Dessa skall växa glest och gulna under sommarperioden för att skapa en känsla av de strandvallar som skall efterliknas.

5.

Fråga: Vad händer med säkerheten vid nuvarande hål 10? Vad händer när dom bygger lägenheter där? Kommer det komma staket där i framtiden? ska man bygga vallar som skyddar lägenheterna så får dom bli väldigt väldigt höga.
Om nu olyckan trots allt ändå är framme, vad händer då?

Svar: Längs med nuvarande hål 10 kommer dammen och efterföljande kullsystem att skydda fastigheterna. Vi lutar oss mot Christians erfarenhet och kunskap om att säkerheten skall bli fullgod med den föreslagna lösningen.
Om olyckan skulle vara framma skulle detta vara såklart olyckligt, men vi för kontinuerligt en dialog med fastighetsägaren, och det finns såklart andra mindre attraktiva lösningar att gå vidare med.

 

6. 

Fråga: Det presenterades även ny 'routing' där det fanns bl a ett nytt korthål på höjden, när kommer detta att vara klart?

Svar: Det kommer senast vara spelbart sommaren 2024.

 

7.

Fråga: Vilka hål kommer att påverkas nästa år när man sätter igång med träningsområdet?

Svar: Hål 12, kommer att senare under året stängas eller kortas, liksom eventuellt något hål till beroende på när vi får starta.

 

8.

Fråga: Minskar verkligen risken att vi slår ut bollar på PDI jämfört med dagens bana?

Svar: Ja den kommer att minska.

 

9.

Fråga: Vilka åtgärder görs för att inte Parkslide eller kvickrot skall få fäste i området?

Svar: Om det är på de nya kullarna du menar så får vi vara observanta på detta och göra punktinsatser.

 

10.

Fråga: Kortas banan ner till maxlängd 5700 m?

Svar: Ja, banan kommer bli kortare än idag, men troligen kommer den utmana fler av oss golfare än dagens bana.

 

11.

Fråga: Vad händer om det blir nej? Vad händer med Fas 1 då? Är det "bortkastat" då?

Svar: Omröstningen gäller fas 2.

 

12.

Fråga: Just nu har jag lite svårt att förstå vad vi skall rösta om. Arbetet är ju redan påbörjat och svårt att avbryta. Men det kanske klarnar senare!

Svar: Omröstningen skall förhoppningsvis ge oss tillstånd att gå vidare med range, träningsområde etc. dvs fortsätta efter fas 1.

 

13.

Fråga: Hur lång kommer banan bli från herr och dam tee?
Svar: Vi kommer att ha flera olika tees. Längden kan varieras från 4200 till 5700 meter.

 

14.

Fråga: Vad ska det vara för gräs på greenerna?
Svar: Samma typ som vi har nu. Det är ett blandgräs som stödsås med krypven.

 

15.

Fråga: Hur ser budgeten ut för det påbörjade arbetet?
Svar: Det påbörjade arbetet tillhör Fas1. Budgeten är svår att redovisa i detalj i detta forum men projektet är fullfinansierat.

 

16.

Fråga: Kan ni visa vilka delar av banan som är spelbara under större delen av nästa år 2021.
Svar: I princip alla hål under merparten av 2021. Fas 1 öppnar under våren så snart gräset tagit sig, i slutet på säsongen hoppas vi påbörja rangen vilket kan påverka hål 12.

 

17.

Fråga: Var är studion?
Svar: Studion kommer såklart att vara kvar vid rangen:).

 

18.

Fråga: Kommer fas 2 innebära extra kostnader?
Svar:inga extra kostnader på grund av bygget.

 

19.

Fråga: Vad innebär det för oss medlemmar under byggtiden? Tänker avgifter?
Svar: Om du menar de vanliga årsavgifterna beslutas de som vanligt på höstmötet. Inga extra kostnader kommer att belasta medlemmarna på grund av Masterplanen. Hoppas detta besvarar din fråga.

 

20.

Fråga:När börjar arbetet med de nya hålen där slingan 12-18 idag är?
Svar: Arbetet på banan, dvs hål 1-18 är planerat att genomföras i olika etapper. Det har redan påbörjats i och med arbetet med Fas 1. Området med hål 12-18 är just nu indelat i 4 olika faser. När arbetet med dessa faser startas beror helt på när vi får börja, för att kunna optimera tillgången till spel under säsong. Vi kommer så snart tillståndsprocessen är klar nästa sommar ha en tydlig plan klar som mötet den målsättning vi har på maximerad tillgänglighet och minimerad byggtid.