FAS 1

Fas 1 är den del av genomförandet av vår masterplanen som redan beslutats om och innebär en ombyggnad av norra delen av banan, för att öka säkerheten och säkerställa tillgången av vatten.

Från början var denna del tänkt att inbegripa ytterområdet av hål 18 och hål 11, men pga behovet att samtidigt öka tillgången till vatten och för att enkelt kunna placera ut de egengenererade massorna i närområdet valde vi att fokusera på ett område inledningsvis.

Det är mycket jordmassor som har körts in, vilket även har påverkat spelet för hål 1,9,10 och 11. Många är nyfikna på hur slutresultatet ska bli, vad som händer på banan och varför grävs det så mycket här och där?

Hålen har i olika ritningsunderlag bokstäver eller nummer och kommer beskrivas antingen med tidigare nummer eller med de nummer som står i vår kommande masterplan. Hålordningen är för bangruppen ingen viktig fråga utan något vi alla framöver kommer kunna påverka. Under bygget har vi dock en hålordningen så att vi enkelt kan referera till samma hål.

Arbetet med Fas 1 påbörjades under augusti 2020 och beräknas vara helt klart efter midsommar 2021. Beroende på tillväxt någon gång under Juli.

Alla områden, och framförallt i södra delen av skissen kommer inte i detta skede få sitt slutgiltiga utseende, då detta kräver tillstånd från Länsstyrelsen för att ta in ytterligare massor. Hålen kommer vara fullt spelbara efter ombyggnaden och framtida förändringar kommer främst påverka områden utanför det direkta spelområdet. Exempelvis kullsystem bakom green på hål 11 liksom ny bakre tee på hål 9(nuvarande hål 10).

Hål 3 (Nuvarande Hål 1)

Som ni ser på banlayouten och om ni besökt banan under oktober utökas dammen på högersidan och kommer även närmare tee.

En slice på utslaget här och det är stor risk att du nu ligger i vattnet.

Framme vid green förankrar dammen greenens kant och fortsätter sedan bort mot 10-ans green.

På vänster sida om fairway har vårt nya kullsystem börjat formas. Det ska in mer massor, men redan nu börjar hålet ta form. Kullsystemet har nu närmat sig sina slutgiltiga höjder, men det saknas framförallt i mitten av hålet massor och anläggning av ny bunker. Hela vänstersidan kommer senare blir snygg med vajande tunn svingel-ruff) som ramar in hålet. Även bunkrarna görs om för att passa in i layouten.

Hål 9 - (Nuvarande Hål 10).

Många av er har redan provat på att spela detta hål som ett par 5 vilket är så det kommer spelas när det är klart. Ett ganska smalt tekniskt par 5 där möjligheten finns att spela smart eller chansa och sätta många hinder i spel längs med vägen mot green.

Dammarna är nu utgrävda till sina slutgiltiga storlekar, men under vintern kommer dammarna längs med vänstersidan grävas ihop till en stor damm. Det är nu för blött att göra detta utan att skada spelytorna. 

Med kullar både vänster bakom och sista 150 metrarna på högersidan skapas ett magiskt inspel mot en inbunkrad green. Greenområdet görs om och inte mindre än tre nya bunkrar läggs till. Ta gärna en titt, då detta område redan nu ger en känsla vad som väntar för övriga delar av vår bana. I framtiden består alla vallar av gles ruff. 

Hål 10 - Ett nytt par 3

Längst norrut på vår bana har det tagits emot stora mängder jordmassor och en rejält upphöjd yta går att skåda. en bit nedanför toppen av denna upphöjning kommer det i framtiden att finnas utslagsplatser för ett helt nytt par 3 hål. Härifrån kommer man ha en härlig överblick över banan med ett utslag i en dal ner för sluttningen. Kullsystem på vänstersidan skyddar både utsikt och insyn mot ICA och bilparkeringar. Väl nere vid den nya greenen kommer även en helt ny damm  och en bunker ligga och vakta greenen. Ett kort spännande par 3 som kommer variera i svårighet beroende på hur flaggan placeras.

Hål 11 (Nuvarande hål 11)

Detta kommer att bli ett nygammalt hål. Vi flyttar fram tee ordentligt och upp i kullsystemet mot Amhult. Hålet spelas mot green på nuvarande hål 9, där bunkrar och greenområde kommer förändras.
Ett högt beläget utslag där den våghalsige kan gå över vattnet på högersidan för ett kortare inspel, eller lägga upp sig med en kortare klubba på fairway vänster om vattnet. Hela vänstersidan vaktas av ett nytt kullsystem som skapar rumskänsla och skyddar banan från trafikljud och den tidigare utsikten mot en bilparkering. 

I den nya layouten ser man tydligt att vi verkligen har utökat våra dammar och vattenreservoarer för torrare perioder. Dammarna kommer vara sammankopplade och erbjuda fantastiska möjligheter för framtida skötsel. Det är även tydligt att spelytorna mellan hålen smälter ihop bättre med nya ruffkanter och utökad fairway. Dessutom har den här delen av banan nu även fått ett helt nytt par 3 hål. Placering av bunkrar mm kan komma att justeras under arbetets gång.