Banlayout

Banlayout för hela banan

Torslanda Golfklubb Masterplan design

Torslanda Golfklubb Masterplan design

I bilden ser ni den banlayout som banarkitekt Christian Lundin har tagit fram.

Kravbild

En ombyggnad av Torslanda GK får inte belasta våra medlemmar ekonomiskt. Detta var det främsta kriteriet då processen återstartade med att ta fram en masterplan tillsammans med (re)GolfDesign och Christian Lundin. Andra viktiga ingångsvärden inför projektet var:

  • en fortsatt tillgång till banan under en ombyggnad skall beaktas
  • säkerhet mot kringliggande fastigheter, särskilt hamnen och fastigheter vid nuvarande hålen 3 och 10. 
  • Interna säkerheten skall också beaktas
  • vattentillgång för bevattning
  • låg skötselkostnad i beaktande
  • en förbättrad träningsanläggning, med om möjligt bibehållen placering av studion
  • bättre håldragning (hållayout), med en mer enhetlig spelupplevelse
  • en budget som kan hanteras genom mottagande av massor och bidrag

 

Att landa i en ny design har varit en iterativ process där detaljkrav och begränsningar har tillkommit längs med vägen, men inga så avgörande som de förstnämnda kraven.

 

Många detaljer återstår och yttre såsom inre förutsättningar kommer framöver att påverka slutresultatet av genomförandet av vår masterplan. Med en tydlighet i vad som skall uppnås, och genom att erbjuda insyn i processen hur vi tar oss dit och de ändringar som måste ske längs med vägen hoppas vi att detta är starten på en mycket spännande resa med Torslanda GK.