Masterplanen

Har du frågor kring Masterplanen kan du skicka in dem till masterplan@torslandagk.se

 

 

 

Vår nya masterplan presenterar en bana som tar fram det bästa av vårt havsnära men samtidigt stadsnära läge. En mix av två världar som förenas i sanddyner, hårda spelytor och en fjärran utsikt av våra kringliggande områden liksom hamninloppet i Göteborg.

Torslanda GK kommer inte i framtiden vara en bana där det premieras att slå långt och snett, utan snarare där vi som golfare utmanas att skapa en strategi som förändras utifrån årstid, vindriktning och vilken tee vi för dagen väljer att spela.

Med 6 nya greener, flera ombyggda greenområden, nya och förändrade bunkrar på en bana där hålen har en enhetlig känsla kommer massorna vi tar emot väl till nytta genom att för varje hål skapa ett eget rum. Att kunna erbjuda ett helt förändrat och ombyggt träningsområde som erbjuder alla former av träning men också footgolf kommer vi ha löst de utmaningar som klubben stod inför när projektet initierades. Vajande glesa ruffar i ett böljande landskap är långt ifrån det platta fält där golf vi idag spelar vår golf i Torslanda. Vi har nu en plan hur detta kommer förändras.

 

För höghandikaperen kommer hårdare spelytor och möjligheten att rulla bollen bättre innebära en förhoppningsvis enklare bana, men samtidigt en utmaning om inte slagen alltid är raka. Bogey-golfaren hoppas vi kommer få en utmaning i att tränas att använda sina slag för att spela hålen med rätt strategi.

Att inte alltid gå för green kommer säkerligen resultera i bättre scorer i framtiden. För låghandicapparen liksom alla grupper kommer banan bli kortare totalt, men alla förändringar som görs för att styra spelet kommer troligen betyda att flertalet inspel blir betydligt längre än idag och färre drivers kommer slås från tee. Med ett 50-50 tänk genom planeringen kommer banan att hantera utmaningar för alla spelare oavsett kön eller spelförmåga.

Återvinning är en självklarhet och att då hjälpa till att hantera de massor som nu produceras i vår närhet är något som för oss skapar möjligheter och för vår stad är bra för miljön med minskade transporter.

Att återinföra en växtlighet som i vår närhet numera bara återfinns i områden som är med omsorg bevarade känns som en självklarhet. Skärgårdens strandvallar med kullar och glest vajande gräs är rätt miljö för oss och ett vackert inslag för vårt närområde. Ta gärna en titt på banor såsom Le Golf National, Ferry Point eller Bayonne golf club för att se var vi fått inspiration. Banor som byggts med externa massor och skapat magiska platser.

Vi har inga 50 miljoner att bygga golfbana för, men med god planering, nära samarbete med alla inblandade parter och kreativa lösningar är vi övertygade att Torslanda GK kommer vara en bana som vi i visionen beskriver som havsnära och unik miljö,vilken skall upplevas och vara ansedd som Västsveriges roligaste och mest välskötta bana”. Detta är ett stort steg i den riktningen.

Kravbild

En ombyggnad av Torslanda GK får inte belasta våra medlemmar ekonomiskt. Detta var det främsta kriteriet då processen återstartade med att ta fram en masterplan tillsammans med (re)GolfDesign och Christian Lundin. Andra viktiga ingångsvärden inför projektet var:

  • en fortsatt tillgång till banan under en ombyggnad skall beaktas
  • säkerhet mot kringliggande fastigheter, särskilt hamnen och fastigheter vid nuvarande hålen 3 och 10. 
  • Interna säkerheten skall också beaktas
  • vattentillgång för bevattning
  • låg skötselkostnad i beaktande
  • en förbättrad träningsanläggning, med om möjligt bibehållen placering av studion
  • bättre håldragning (hållayout), med en mer enhetlig spelupplevelse
  • en budget som kan hanteras genom mottagande av massor och bidrag

Att landa i en ny design har varit en iterativ process där detaljkrav och begränsningar har tillkommit längs med vägen, men inga så avgörande som de förstnämnda kraven.

Många detaljer återstår och yttre såsom inre förutsättningar kommer framöver att påverka slutresultatet av genomförandet av vår masterplan. Med en tydlighet i vad som skall uppnås, och genom att erbjuda insyn i processen hur vi tar oss dit och de ändringar som måste ske längs med vägen hoppas vi att detta är starten på en mycket spännande resa med Torslanda GK.

Vi har tecknat avtal med två företag som skall hjälpa oss med genomförandet. Det ena är med S Blomquist Entreprenad AB som kommer att leverera schaktmassorna och göra alla markarbeten. Det andra är med (re) GOLF Scandinavia AB och golfbanearkitekten Christian Lundin som kommer att ansvara för design och framtagning av alla nödvändiga ritningar.

Tänk på att visa hänsyn till all personal som jobbar med att underhålla och förbättra vår bana. Såväl vår egen personal som jobbar med den dagliga skötseln som dom som skall jobba med ombyggnationen. Om personal eller utrustning står i skottlinjen, säkerställ att de ser att du slår eller avvakta tills fältet är fritt. 

Hälsningar, Miklos. Ordförande Torslanda Golfklubb

Dokumentation av arbetet

I samband med att banarbetet pågår dokumenterar vi arbetets gång med hjälp av video och foto. I ett tidigt skede då arbetet satte igång på hål 10 (gamla) placerade vi en kamera som med jämna mellanrum tog bilder under flera dagar. Denna kamera är nu placerad ovanpå klubbhusets tak för att dokumentera arbetets gång på nya hål 18. När allt arbete är klart kommer vi sätta ihop en sk. time-lapse film av dessa bilder. Det kommer bli en film som på några minuter visar månaders arbete.

Följ oss på Facebook för att få de senaste uppdateringarna.