Scorekort 13-hål

Du kan endast registrera första nio som en hcp-grundande rond.
Detta gäller så länge hål nr tio (gamla tvåan) är stängd.
När tian öppnar kommer ni att kunna registrera fjorton hål.

Då bansträckningen är ändrad påverkar detta indexen på hålen och vi har nu fått nya uppgifter från SGF. Det index som står på scorekortet (GIT) är det som gäller. 

Scorekorten skrivs ut med en slinga på 18 hål (detta för att det skall fungerar med digitala scorekort).

Du kan skriva ut kort i greenfeerummet, där finns även blanka att hämta.