Vår fantastiska bana

Torslanda Golf är en öppen hedbana i skärgårdsmiljö. Unik utsikt över havet och du kan se bl.a. se Vinga fyr.

Banan spelas med par 71 med grästee förutom på hål nr 9, där det är matta.

Samtliga mått och mätpunkter är till mitten av green.

På de tees där det inte finns en mätpunkt i form av en platta, är mätpunkten från teeskyltens stolpe.

 

Vår indexering och slope är framtagen tillsammans med SGF.

Här hittar du info från SGF gällande indexering... 

Här hittar du info om banvärdering och slope...