Tävlingskommittén

 
ORGANISATION
Tävlingskommittén består av sex ordinarie ledamöter. Utöver dessa har vi ett 30 tal funktionärer som hjälper till vid tävlingarna som tävlingsledare, starters och administratörer.
Vi har också en jättefin hjälp av vår reception som ordnar med score kort och listor, samt tar emot deltagarna och hanterar betalningarna.
Samarbetet med vår banchef, Ulrika, och vår Restaurang är också viktiga ingredienser för en lyckad tävling.
 
Våra ledamöter
Ordförande och informationsansvarig: Lars-Åke Elfvelin (är med på Torslandas Kommittémöten och medlem av Göteborgs Golfförbunds Tävlingskommitté)
Sekreterare och GIT-ansvarig: Vakant
Dokumentationsansvarig: Erik Kåreby
Utbildningsansvarig: Vakant
Sponsoransvarig: Christian Anderssson
Övriga ledamöter: Hans Orrheim, Annelie Eriksson, Stephen Rayner, Tommy Nilsson
 
 
 
Våra speciella kategorigolfer har en egna organisationer och ledningar som svarar för planering och genomförande.
Damgolf: Lena Olesén
Herrgolf: Göran Dahlman
Juniorgolf: Johan Remmelgas
Eterneller: Ann-Britt Lundqvist
Antikrundan:  Per Ljungberg
Senior Seriespelet: Hans Orrheim
 
Tävlingskommittén säkerställer helheten ihop med våra kategorigolfansvariga.
 
På hemsidan under Tävling har ni en koppling till GIT med hela Torslandas tävlingsprogram. Vidare finns en sammanfattning där seriespel, samt alla öppna tävlingar och juniortävlingar finns. 
Anmälan till tävlingar sker som vanligt genom att gå in på golf.se