Tillfälliga lokala regler

Gäller from  2019-04-17 tills vidare  

Lägesförbättring med en klubblängd på finklippta delen.

Lägesförbättring Om spelarens boll ligger på en finklippt del av spelfältet får spelaren, efter att ha markerat den, utan plikt lyfta, rengöra och placera den på en punkt inom en klubblängd från och inte närmare hålet än där den låg, som inte är i ett hinder eller på en green. Spelaren får bara placera sin boll en gång och när den placerats är den i spel enligt Regel 14-4. Om bollen inte stannar där den placerats se Regel 14-2e. Om en spelare inte markerar bollens läge innan den lyfts får spelaren ett slags plikt.

Plikt: Matchspel - Förlorat hål; Slagspel - Två slag. Om en spelare får den allmänna plikten för brott mot denna lokala regel ska ingen ytterligare plikt enligt denna regel ges.