Tillfälliga lokala regler

Gäller from  2018-06-04 tills vidare  

Mark under arbete (MUA) (Regel 25-1) Sprickor i marken

      Sprickor i marken på spelfältet är mark under arbete.

      Störande inverkan av sprickorna på spelarens stans är inte, i sig, störande inverkan enligt   denna  regel.

 

Plikt för brott mot Lokal Regel där inget annat anges:   

                                           Matchspel: Förlust av hålet

                                           Slagspel  : Två slag