Lokala Regler

Banmarkering Regelhänvisning Regel

 

Vit out of bounds 18

 

Röd rött pliktområde 17

 

Gul gult pliktområde 17

 

Blå onormalt banförhållande 16

 

Vit linje onormalt banförhållande 16

 

Markering med grön topp Spelförbudszon 2

 

Out of bounds (Regel 18.2)

Vid spel på hål 16 är en boll som ligger på, eller till höger om, den finklippta delen på hål 15 out of bounds.

Speciella eller tvingande lättnadsförfaranden

 1. Spelförbudszon 
  Område definierat av blå pinnar med grön topp är en spelförbudszon som ska behandlas som ett onormalt banförhållande. Lättnad utan plikt för störande inverkan av spelförbudszonen måste tas enligt Regel 16.1f

 2. Lättnad från elektriskt staket 
  Om en spelares boll ligger på banan och inom två klubblängder från det elektriska staketet som ligger utanför banan får spelaren, utan plikt, ta lättnad enligt Regel 16.1 och då som referenspunkten använda punkten som är två klubblängder från staketet och är på samma avstånd från hålet.

 3. Skydd av unga träd
  De unga träden identifierade av stödpinnar är spelförbudszoner:
  Om en spelares boll ligger var som helst på banan, utom i ett pliktområde, och den ligger i eller vidrör ett sådant träd eller att ett sådant träd ger störande inverkan på spelarens stans eller området för den avsedda svingen måste spelaren ta lättnad enligt Regel 16.1f.

 

Onormala banförhållanden (Regel 16)

a) Mark under arbete (MUA)

 1. Skador i bunkrar, såsom gropar och fåror, förorsakade av rinnande vatten.
 2. Dräneringssträngar med synligt fyllnadsmaterial av sand, jord, grus eller sten.

 

b) Oflyttbara tillverkade föremål

 1. Gul-svarta 150-meterspinnar.
 2. Grön-vita plattor (nybörjartee).
 3. Avståndsplattor.
 4. Alla delar tillhörande bevattningsanläggningen inklusive slangar.

 

c) Oflyttbara tillverkade föremål nära greenUndantag: Ingen lättnad om spellinjen är uppenbart orimlig.
Lättnad från störande inverkan av ett oflyttbart tillverkat föremål får tas enligt Regel 16.1. Spelaren har också dessa extra alternativ för att ta lättnad när sådana oflyttbara tillverkade föremål är nära greenen och på spellinjen: Boll på spelfältet. Spelaren får ta lättnad enligt Regel 16.1 om ett oflyttbart tillverkat föremål är på spellinjen och är inom två klubblängder från greenen och inom två klubblängder från bollen. Undantag: Ingen lättnad om spellinjen är uppenbart orimlig.

Avbryta spelet (Regel 5.7)

Ett avbrott i spelet på grund av en farlig situation kommer att signaleras med en lång sirensignal. Alla andra avbrott kommer att signaleras med tre sirensignaler i följd. I båda fallen kommer återupptagande av spelet att signaleras med två korta sirensignaler. Se Regel 5.7b

Transportmedel (Regel 4.3)

Under en tävlingsrond får en spelare eller dennes caddie inte åka med någon form av motoriserat transportmedel med undantag för när det godkänts eller senare tillåtits av Tävlingsledningen.

Plikt för brott mot den lokala regeln: Allmän plikt för varje hål där överträdelsen görs. Vid överträdelse som görs mellan hål påförs plikten nästa hål.

 

Gäller från 2019-04-17
Anders Davidsson
Ordf. Regel & hcp kommitté
Torslanda GK