Lokala Regler

Banmarkering

Regelhänvisning

Regel

 

Vit

 

out of bounds

27

Gul

vattenhinder

26

 

Röd

sidovattenhinder

26

 

Blå

mark under arbete (MUA)

25

 

Blå-vit

MUA; spel förbjudet

bilaga I, sid 133

 

Orange

oflyttbara hindrande föremål

24

 

Grön topp

miljökänsligt område

bilaga I, sid 134-136

 

Vit sluten linje

mark under arbete (MUA)

25

 

Vit öppen linje

del av hindrande föremål

24

 

Intern Out of Bounds (Regel 27) 

Vid spel på hål 16 är den finklippta delen på hål 15 out of bounds.

Mark under arbete (MUA) (Regel 25-1)

  1. Skador i bunkrar, såsom gropar och fåror, förorsakade av rinnande vatten.

b) Dräneringssträngar med synligt fyllnadsmaterial av sand, jord, grus eller sten.

Pluggad boll (Regel 25-2)

Lättnad utökad till var som helst på spelfältet; sid 136-137 i Regler för Golfspel.

Flyttbara hindrande föremål (Regel 24-1)

       Stenar i bunkrar.

Oflyttbara hindrande föremål (Regel 24-2) 

  1. Spelaren får ta lättnad utan plikt för oflyttbart hindrande föremål nära green som befinner sig i hans spel- eller puttlinje; sid 140-141 i Regler för Golfspel.
  2. Unga träd, identifierade med stödpinne. Obligatorisk lättnad enligt sid 134 i Regler för golfspel.
  3. Gul-svarta 150-meterspinnar.
  4. Grön-vita plattor (nybörjartee).
  5. Alla delar tillhörande bevattningsanläggningen inklusive slangar.

Boll som oavsiktligt rubbas på green (regel 18-2, 18-3 och 20-1)

När en spelares boll ligger på green utgår ingen plikt om bollen eller bollmarkeringen oavsiktligt rubbas av spelaren, hans partner, hans motspelare eller någon av deras caddies eller utrustning. Den rubbade bollen eller bollmarkeringen måste återplaceras.

Avståndsmätare (Regel 14-3)

En spelare får skaffa sig information om avstånd genom att använda en avståndsmätare. Om en spelare under en fastställd rond använder en avståndsmätare för att bedöma eller mäta andra förhållanden, som skulle kunna påverka hans spel (t ex nivåskillnader, vindstyrka mm), bryter spelaren mot regel 14-3.

Plikt för brott mot Lokal Regel där inget annat anges:  Matchspel: Förlust av hålet 
Slagspel: Två slag