Vad är det som gäller för bron på hål 13, bunker/palissaden på hål 15 samt stolpar och nät på hål 1, 5, 12 och 18

Boll på bro hål 13

Bron är en del av vattenhindret, markerat med gult.
Om bollen ligger på bron finns följande alternativ:

 1. Spela bollen som den ligger
 2. Spela bollen från föregående plats med 1 slags plikt
 3. Droppa bollen enligt vattenhindrets regler, sista skärningspunkten skall vara i flagglinjen, med 1 slags plikt.

Om du spelar bollen som den ligger får du lov att grunda klubban på bron (enligt decisions 13-4/30).

Boll vid nät på hål 1, 5, 12 och 18

Stolpar och nät står utanför banans gränser.
Om bollen ligger vid stolpar och nät finns följande alternativ:

 1. Spela bollen som den ligger
 2. Förklara bollen ospelbar, du inte lättnad för stolpar och nät. Förklarar du bollen ospelbar har du följande alternativ:
  a). Spela bollen från föregående plats med 1 slags plikt
  b). Droppa bollen inom två klubblängder med 1 slags plikt
  c). Droppa bollen i flagglinjen med 1 slags plikt

Om det blåser så nät på hål 5 och hål 12 blåser in över banan gäller följande:
Du får lättnad för nätet, regel 24-2 oflyttbart hindrande föremål, störande inverkan.
Störande inverkan föreligger när en boll ligger så att föremålet inverkar på spelarens stans eller området för hans avsedda sving.
Spelaren tar ut närmaste punkt för lättnad där man kan svinga sin klubba och ta sin stans utan att nätet stör, markera den punkten och därifrån har man en klubblängd att droppa bollen och bollen får då lov att rulla två klubblängder.

 

Bunker hål 15

Om din boll ligger intill palissaden i bunkern på hål 15, får du lättnad för oflyttbart hindrande föremål.
Palissaden tillhör inte bunkern. Enligt definition bunker: Bunker är ett hinder som består av en iordningställd markyta vanligtvis fördjupning, från vilken torv och jord tagits bort och ersatts med sand eller liknande. En bunkers gräns sträcker sig lodrätt nedåt, inte uppåt.

Följande alternativ finns om din boll ligger vid palissaden:

 1. Spela bollen som den ligger
 2. Ta fri lättnad för palissaden, genom att ta ut närmaste punkt för lättnad (där du kan ta din stans och svinga klubban utan att palissaden stör dig). Uifrån den punkten har du en klubblängd att droppa bollen.
 3. Med 1 slags plikt spela från föregående plats
 4. Med 1 slags plikt droppa utanför bunkern i flagglinjen, där bollen låg skall vara i en linje mellan dig och flaggan.

Vad gäller om du ligger i trappan till bunkern på hål 15

 1. Spela bollen som den ligger
 2. Du har en störande inverkan av ett oflyttbart hindrande föremål (i det här fallet trappan), när din boll ligger i eller på föremålet eller när föremålet inverkar på din stans eller området för din avsedda sving får du ta lättnad.

Spelaren skall lyfta bollen och droppa den utan plikt inom 1 klubblängd från och inte närmare hålet än den närmaste åunkt för lättnad. Närmaste punkt för lättnad får inte vara i ett hinder, alltå inte i bunkern. Bollen måste ta mark inom 1 klubblängd och får lov att rulla 2 klubblängder.