Regel & Hcp Kommittén

Ordförande: Anders Davidsson

Övriga deltagare

Rose-Marie Lundberg, ass distriktsdomare
Christer Bromander, klubbdomare

Annelie Eriksson, klubbdomare

Lars Åke Elvelin, ordf. tävlingskommittén, klubbdomare

Ulrika Salegård, greenkeeper


Övergripande mål
Varje medlem skall ha ett rättvisande handicap.
Tillämpningen av handicapreglerna bland medlemmarna i Torslanda GK skall ske på ett korrekt sätt.
Tillsammans med Utbildningskommittén verka för ökad kunskap om Regler för Golfspel bland klubbens medlemmar och tävlingsfunktionärer.

Uppgift
Administrera och övervaka hcp för medlemmarna i Torslanda Golfklubb. 
Genomföra årliga revisioner av hcp enligt European Golf Association - EGA. 
Tillsammans med Bankommittén årligen genomföra en banbesiktning.

Handicapjustering på Torslanda Golfklubb
Vid spel på vår 18 hålsbana gäller hcp-ändring enligt SGF:s regler. Erhållna slag - se uppsatta slopetabeller.

Vad är din skyldighet?
Varje spelare ansvarar själv för sin hcp och att förändringar registreras på ett korrekt sätt. Om du spelar en tävling som är handicapgrundande och som är registrerad i GIT, Golfens IT-system, sker ev justering av din hcp med automatik.