Klubbvärdskommittén

Ordförande i klubbvärdskommittén är TBD

 

Information angående Klubbvärdar 2017.

På grund av det låga intresset från klubbens medlemmar kommer vi i år att ”ligga lågt” med klubbvärdar.

Självklart kommer vi inte säga nej om någon ändå vill vara Klubbvärd.

Klubben är bara tacksam om någon vill ”ställa upp” som Klubbvärd.

Kolla i kalendern och meddela sedan TBD så uppdateras kalendern om ni  vill vara värd.

Det går också att ringa på telefon TBD.

Se vidare på  Arbetsbeskrivning , Klubbvärdskalender

Ett alternativ som kommer prövas är att man lånar en golfbil och åker runt lite på banan och kollar av speltempot mitt på dagen. Anmäl i så fall detta till mig så lägger jag in det i kalendern.