Vinterträningsanläggning

Sammanfattning

 

I flera år har en grupp inom juniorverksamheten arbetat med projektering av en träningsanläggning för året runt bruk med studio, ett litet kontor och toalett. Lokalen inklusive toaletten skall vara anpassad för funktionsnedsatta och är ca 170 kvm. Anläggningen skall vara tillgänglig året runt och därmed skulle vi få möjlighet till fysträning, putt och slagspelsträning på klubben även vintertid. Den nya anläggningen är tänkt att ligga i anslutning till drivingrangen (se karta längre ner). I projektet ingår också förbättringar på driving range, med dränering av landningsytan för att möjliggöra bollplockning vintertid. Planen är att uppföra byggnaden under 2019, så att all vinterträning 2019-20 förläggs till hemmaplan.

Driftskostnaden för anläggningen beräknas till ca 30 TKR per år och beror i stor utsträckning på nyttjandegraden. Genom att belägga nyttjande med avgifter finanserar vi driftskostnaden. Som referens kan nämnas att vi under vinter 2018-19 har sammanlagda vinterträningsavgifter till 56 juniorer på 120 TKR.

Lokalen kommer att kunna användas av klubbens samtliga medlemmar. Allmänna Arvsfonden har villkorat sitt bidrag, där de förutsätter att majoriteten av nyttjandet sker med eller tillsammans med klubbens ungdomar.

Anläggningen är kostnadsberäknad till 3.8 MSEK och målsättningen är att få finansiering till 100%. Den största bidragsgivaren är Allmänna Arvsfonden. Hela listan på bidragsgivare, sponsorer och privatpersoner finns nedan.

Finansieringsplan per 19 november 2018

Beräknad investering 3 800 TKR
Säkrad finansiering 3 500 TKR

 

Arbetsgruppen jobbar vidare och har budgeterade och sökta bidrag på ytterligare 1,2 mkr. I händelse av att anläggningen blir överfinansierad, kompletteras anläggningen med delar som utrustning eller träningsmöjligheter utanför lokalen. Göteborgs Stad kommer att lämna kommunal borgen om klubben vill och behöver använda det.

Vi räknar med att kunna utföra eget arbete (av ideella och anställda) värt ca 400 TKR.

Bidraget från Allmänna Arvsfonden är villkorat så att byggnaden uppförs senast under 2019.

 


Följande sponsorer och givare har valt att bidra (hittills)

Stort tack till er som valt att bidra (uppdaterad 19 november 2018)

Bidrag: 
Allmänna Arvsfonden | Riksidrottsförbundet | Göteborgs kommun

Sponsorer: 
Torslanda Tidningen | Espcon AB | L Riktad Kommunikation AB

Insamlingar:
Juniorstartavgifter | Juniorernas Ryder Cup lag

Privata gåvor via swish: 
Agnes Danielsson | Albin Kihl | Alfred Löfving | Almér | Anders Davidsson | Anders Engelbrektsson | Anette Dagerland | Anette Järelöw | Anita Larsson | Anne Jeppsson-Ekstrand | Bengt Wester | Berg | Cecilia Praetorius | Christine o Bengt Hansson | Dan Hedberg | Dennis Halalkic | Eva Nordholm | Fredrik Bonde | Fredrik Ransjö | Henrik Eldh | Heyne Sundqvist  | Håkan Olà | Ingrid Wallgren | Jan Heintz | Jens Bell | Johan Lind | Johan Remmelgas | Jonas Nordström | Karlsson Blom | Katarina och Magnus Hallin | Krister Andersson | Lars Carlsson | Lars Åke Larsson | Lena Clausen | Lena Olesen | Luttu | Marcus Jacobsson | Martin Esping | Mats Wallgren | Miklos Bajzath | Noah Remmelgas | Ola Cederblad | Olle Eksell | Oscar Jacobsson | Patrik Carlsén | Per Ljungberg | Peter Högnell | Peter Kihl | Peter Praetorius | Pär-Inge Pettersson | Sanna Kindmark | Sune Carlsson | Ted Elfström | Thomas Jansson | Titti Kihl | Tomas Olsson | Vanja Wiberg | Zenitha Chronéer | Åke Liljenberg | Åsa Heijel

 


 

Om du vill ge som privatperson

Swisha till 123 098 1779
Belopp Valfritt
Meddelande junior

 

Skriv "junior" i meddelandefältet. Då vet vi att bidraget går till vinteranläggningen. 

Bidrar du med 500 kr eller mer får du följande:
1 En bricka att fästa på bagen eller väskan, som visar att du är sponsor. Beställning av brickan gör i slutet på oktober. Så snart den finns att hämta meddelar vi det. 
2 Ditt namn på sponsortavla i träningsanläggningen.
3 Delta på vårens Rock'n Roll golf.

Välj själv hur mycket du vill ge. Här är några förslag:

- 5 000 kr = antal träningsslag som görs en tisdagkväll
- 2 000 kr = antal träningstillfällen i september
- 1 000 kr = juniorlagets totala antal slag i seriespelet
-   500 kr = vad det kostar att anlägga en kvadratmeter green

Vill du ge något annat, så gör det. Alla bidrag är välkomna. Oavsett nivå får du vara med på Rock'n Roll golfen i vår.

Swisha NU!

Om ditt företag vill ge

Som företag väljer du valfritt sponsorbelopp. Som sponsor presenteras företagets namn i anslutning till entrén i byggnaden. Även på en tacksida (helsida) i Torslandatidningen. Även du som företagare får vara med och spela Rock’n Roll Golf i vår. 

Guldsponsor 100 000 kr eller mer.
Annars välj någon av följande nivåer 2 000, 6 000, 10 000, 25 000 eller 50 000 kr. 

Kontakta oss via mail kansli@torslandagk.se eller ring Håkan Olá 076-637 55 88.

 


 

 


 

Vinteranläggningen skapar...

Vinteranläggningen kommer att innebära att träning kan bedrivas året runt alla dagar. Idag bedrivs bara träning under sommarmånaderna (mitten apr-sep). Vi räknar med att de flesta aktiva juniorerna kommer att utöka spel och träning från oktober till och med april. 

Åretruntanläggning kommer också att addera möjlighet till fysträning i form av smidighet och styrka. Sommartid kan byggnaden även användas som samlingspunkt och för träningsgenomgångar. Barnen kan också förvara sina skolväskor i lokalen.

Lokalen, inklusive toaletten, kommer att vara anpassad för funktionsnedsatta. Anläggningen kommer att vara tillgänglig året runt och dygnet runt.

 


 

Detta är Torslanda juniorgolf…

Torslanda är beläget på Hisingen och är en del av Bohuslän och Göteborgs kommun. Här bor ca 24000 invånare. Torslanda har förhållandevis många barnfamiljer. Idrottsföreningar är generellt livaktiga och fyller en viktig funktion i stadsdelen. Golfklubben är inget undantag från det.

Totalt är det 1983 medlemmar i klubben varav 374 juniorer. 

För Torslanda golfklubb är ungdomsverksamheten en viktig del och har vunnit flera priser för sin goda verksamhetskvalitet. Att ungdomar får tillgång till en idrott som kan utövas i närområdet har många positiva effekter. Genom golfen förenas också olika åldrar i en och samma sport. Allt från knattar, barn, ungdomar, vuxna och pensionärer spelar och tränar tillsammans. Därför genomför Torslanda Golfklubb många aktiviteter riktade till barn och ungdomar. Vår Rock’n Roll Golf är ett exempel på hur vi prioriterat barn och ungdomar i klubben. Fyra fredagar per år spelas golftävling med musik, grillning och under allmänt festliga förhållande.

Ett annat exempel på det är att vi i ca 15 år har erbjudit golf på skolschemat för de närliggande skolorna. Varje vår kommer ca 400 elever till oss och med hjälp av vår grupp för skolsamverkan, som huvudsakligen består av pensionärer, får de instruktioner och hjälp att spela. Klubben upplåter lilla banan och övningsfält (driving range). Skolorna betalar inget. Det här är en unik verksamhet som skolbarn och idrottslärare uppskattar mycket. På det här sättet får alla barn i närområdet prova på golf någon gång under sin uppväxt, även om man inte har någon förälder som spelar.

Torslanda Golfklubb har en av de största ungdomsverksamheterna i Sverige. Trots begränsade träningsområden har vi under 2017 haft 184 juniorer i organiserad aktiv träning. Det sker från mitten av april till och med september.

Vi arbetar aktivt för att få jämn fördelning av tjejer och killar. I nuläget är det nästan 40% tjejer och utvecklingen går åt rätt håll. Vi hoppas på 50/50 inom några år. 


Frågor och svar

Nedan ser du frågor och svar om vinteranläggningen. Har du en till fråga, skicka den till vintergolf.torslanda@icloud.com

Var kommer studion att placeras?
Studion kommer att placeras på högra delen av rangen. Ganska nära vägen mot hamnen. Se skissen nedan.

Hur stor är byggnaden?
Yttermåtten på studien är 10x17 meter samt toa och rum på 10x3,3 meter.

Vad kommer man att göra där?
I första hand är byggnaden avsedd för att träna sving. Storleken gör att vi kommer att kunna bedriva fysträning i grupp. Man kommer också att kunna träna puttning.

För vem kommer byggnaden att vara tillgänglig och när kommer den att vara öppan?
Byggnaden är i första hand avsedd för juniorer. Det beror på att huvudfinansiären Arvsfonden kräver att det ska vara så. Det betyder inte att det enbart kommer att vara för juniorer. Alla kategorier kommer att medverka. Inte minst för att vår juniorträning bedrivs i samklang med alla kategorier. Det är bra när både vuxna och barn tränar samtidigt. Vissa tider kommer det att vara mindre tryck på anläggningen och då blir det lättare att hitta tider som är lediga. Anläggningen kommer att vara öppen för klubbens medlemmar. Lokalen kommer att tillgänglig alla dagar dygnet runt.

Hur kommer man att kunna träna golfslag i studion? Mot nät, filma med kamera, mäta med utrustning som trackman osv?
Ena långsidan kommer att ha portar som kan öppnas helt eller delvis. Man kommer alltså att kunna välja mellan att slå ut bollen eller att slå mot nät. Hur kallt det är ute är viktigt för vad man väljer att göra. Initialt kommer det inte att finnas fastmonterad kameror och bildskärmar. Vi hoppas kunna komplettera med det och mätutrustning liknande trackman senare.

Finns det en toalett och hur är den tillgänglig?
Ja, det finns toalett och den har dörr utifrån. Man kommer alltså att kunna nå den när man tränar på rangen, lilla banan eller går på 12an.

Hur många kan man slå samtidigt? 6 personer 

Får vi överhuvudtaget koppla på VA på den nya ledningen? Ja

Vad är kostnaden för denna anslutning? Ingår totala investeringen på 3,8 mkr

Hur hanterar vi (el)servicen? Huvudsäkringar gick i tisdags. Vi är nära maxuttag redan nu. Elen är ett problem redan idag och behöver ses över generellt.

Vad kostar ny servis? Klubben kommer att utreda hela elbehovet då det är ett generellt problem.

Kommer det att behöva göra någon extra utdebitering till medlemmarna för att finansiera byggnaden? Nej

Klargör om Studion är tillgänglig på helgerna för de som är yrkesverksamma? Ja, läs ovan. Anläggningen kommer förhoppningsvis vara populär och då behöver vi samsas om tider på helger på bästa sätt.

Vad kommer uppvärmningskostnaden att hamna på för belopp? Redovisa drift, service och underhåll. Beräknad driftskostnad är ca 30 TKR per år. 

Vad kommer innankromet att kosta? Fast inredning som slagmattor och nät ingår i den totala kostnadsberäkningen. I övrigt är inget inkrom nödvändigt för att genomföra träning. Här finns möjligheter att skapa mervärde med t ex kamera och träningsutrustning. 

Undersök hur Arvsfonden ställer sig till en förlängd genomförandetid? I händelse av att det uppstår oförutsedda problem kommer Arvsfonden att ha förståelse för det. De accepterar dock inte att vi planerar för ett genomförande som är senare än det datum som finns i deras beslut.

Önskelistan på innehåll/verksamhet måste prissättas. Vi tar in offerter för alla inköp. Nyttjande kommer att vara förenat med någon avgift.

 

 


   

 

Studion finns inritad i bildens nedre högra hörn.

Planritning