Ledarutbildning 2020

Vår målsättning är att alla som är engagerade i verksamheten ska ha och få utbildning. Därför ordnar vi ledarutbildning för gruppledare under våren innan vårträningen börjar. 

Vi får också ta del av de utbildningar som SISU ordnar, ofta helt gratis.  Detta är en fenomenal chans att få en utbildning som man har nytta av även utanför golfen och ett bra tillfälle att träffa engagerade människor i andra föreningar.  Om du är intreserad av att gå en utbildning som kostar en slant betalar juniorkommittén gärna förutsatt att den kommer vår verksamhet till godo.