Vår och höstträning 2018

 

Nu är träningsgrupperna och tider klara för vårens träning som börjar vecka 15. Leka golf startar vecka 20 och träningstiderna kommer vecka 16.Vi har i största möjliga mån försök tillgodo se de önskemål som kommit in om gruppsammansättning.

Har ni frågor och synpunkter så delge dem till respektive ansvarig per träningsgrupp;

A-grupper: Joakim Wikland   joakim.wikland@gmail.com

B-grupper: Henrik Eldh           henrik.eldh@volvo.com

C-grupper: Erik Skogström     erikskogstrom@gmail.com