Kontaktlistan

Lista nedan uppdaterad 2018-05-06.

Nedan hittar du beskrivningar på de flesta rollerna.

 

Grupp

Syfte

Huvudansvarig

Telnr & Email

Styrelse

Ordförande
Sekreterare
Kassör
Suppleant
Suppleant
Suppleant
Juniorrepresentant
Juniorrepresentant

Johan Remmelgas

j.remmelgas@stanfordalumni.org
tel: 0722-349420

Utbildning

Se till att föräldrar och barn får utbildning i golfens och vår värdegrund och hur verksamheten fungerar på klubben och i golfsverige, inklusive grönt kort och tävlingsspel.

Johan Remmelgas

j.remmelgas@stanfordalumni.org
tel: 0722-349420

Ekonomi

Ansvarar för att verksamheten håller sig inom budget. Ansvarar för att juniorer och vuxna kan LOK/IdrottOnline och att aktiviteter registreras. Ansöker om bidrag och letar efter sponsorer.

Peter Praetorius

peter.praetorius@volvo.com

tel: 031-3223729

Träning

Med givna ekonomiska ramar, skapa ett tränings- och tävlingsupplägg så att våra juniorer på alla nivåer och med alla ambitioner får chans att utvecklas. Torslanda GK ska ha aktiva ungdomar i alla åldrar, i både bredd- och elitträning. Ansvarar för att verksamheten har ledare med rätt utbildning

Peter Kihl
Stefan Carli

Träningsansvarig:  
peter.kihl@gigant.se
tel: 0705-354908

Pro:
stefan.carli@pgasweden.com
tel: 0708-776637  

Tävlingsarrangemang

Se till att det finns struktur samt ordning och reda på tävlingar arrangerade av Torslanda GK:s juniorkommitté. Bestämma tävlingsprogram och bemanna med tävlingsledning.

Håkan Hakeröd

hakan.hakerod@ncc
tel: 0703-599480

 

Rock'nRoll Tour

Utveckla och hålla Torslanda GK:s signum vid liv

Pelle Heijel

pelle@event1.se

Lagtävlingar

Hålla ihop helheten för lagtävlingarna så att ingen glöms bort. Anmälningar, uttagningar och ambitioner med deltagande skall spegla klubbens ambitioner med en bred bredd och en taggad elit. Ta fram tydliga uttagningsprinciper för alla lagtävlingar och se till att de efterlevs.  Se till att det finns lagledare som sköter logistik etc

Mats Kemlin

mats.kemlin@gmail.com
tel. 0706-812431

 

Läger

Skapa, utveckla och genomföra ett lägerprogram för kamratskap och glädje med golf som hänger ihop med tränings- och tävlingsverksamheten.

Fredrik Brandt

Fredrik.brandt@triolab.se
tel: 0709-836023

 

Anläggning

Utveckla vår anläggning för att förbättra träningsmöjligheter på hemmaklubben.

Mats Wallgren

matswallgren@icloud.com
tel: 0709-492405

Nyanlända

Vara kontaktperson och se till att det finns träningsupplägg som passar dem.

Åsa Nordström

asa.nordstroem@gmail.com

Funktionsvariation

Vara kontaktperson och se till att det finns träningsupplägg som passar dem.

Lisa Hed

lisa.hed@fogfria.se

GGC representant

Representera Torslanda GK i Göteborg Golf Cup tävlingskommittté.

Erik Skogström

Erikskogstrom@gmail.com

Miljö

Ta fram en policy för hur vi tar ansvar för den  miljö vi lämnar över till våra barn.

Johan Remmelgas

j.remmelgas@stanfordalumni.org
tel: 0722-349420