Herrgolfen

Herrgolfen är öppen för klubbens seniorspelare samt deras gäster från andra klubbar. MAX handicap för att delta är 36. De som spelar herrgolfen är även berättigade att delta i Herrgolfens Matchspelscup, utan tävlingsavgift, under förutsättningen att du spelat minst 2 omgångar i Herrgolfen innan första omgången av matchspelet..

Rutiner

Herrgolfen spelas på torsdagar mellan 15.30 – 18.00 vid nio håls spel och mellan 15.00 – 17.30 vid 18 håls spel. Banan är reserverad för Herrgolfen mellan dessa tider. Utanför ovanstående tider möjligt med VSOP (valfri start o partner). Två stycken i bollen måste vara tävlande,  INGEN START FÖRE 11:00

Startavgift är 100:- varav 50:- utgör priser i veckans tävling och 50:- bygger upp finalspelets prisbord. Startavgiften erläggs i restaurangen. Gästande spelare betalar greenfee i receptionen. 250 kr vid 18 hål och 125 kr. vid 9 hål. OBS! kupongmedlemmar skall anmäla sig i receptionen.

Alla tävlingar är upplagda i GIT och du måste anmäla dig till tävlingen genom Min Golf eller ringa kansliet.  Du kan göra din anmälan från torsdag klockan 20:00 veckan innan spel fram till kl. 14:00 aktuell speldag. Anmälan innebär inte att du fått speltid, speltiden bokas på lista i restaurangen.

OBS! Du som startar innan första ordinarie starttid (mellan 11.00 - 15.30) (VSOP) skall anmäla dig i GIT, boka din starttid enligt normala tidbokningsrutiner,  skriva upp dig på listan i restaurangen samt betala innan du går ut på banan och spelar din rond. Minst två i bollen skall vara tävlande i Herrgolfen och anmälda i GIT och pärm!

Efter ronden lämnar du snarast in ditt scorekort i restaurangen eller tävlingsexpiditionen, tävlingsledningen registrerar din score i GIT varvid alla hcp-justeringar sker automatiskt. Prisutdelning sker som vanligt när alla kommit in.

Inga efteranmälningar efter spelad runda godkänns, d.v.s. du kan inte spela en sällskapsrunda och efterregistrera den sedan.


Klasser: A-klass 0,0 - 15,8  B-klass 15,9 - 36,0

 

Priser och Poängberäkning

För veckans tävling delas 3-5 priser ut i respektive klass beroende på antalet deltagare.

Utöver veckans tävling delas poäng ut som kvalificerar deltagare till höstens finalspel enligt följande:

  • Poängfördelning 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1 i varje klass. Dessutom utdelas 1 flitpoäng till var och en som fullföljer sin torsdagsrunda och lämnar in sitt scorekort.
  • Spelare får tillgodoräkna sig max 8 poänggivande rundor.Flitpoäng utgår dock för alla rundor.
  • Vid HCP förändring under året där man flyttas mellan grupperna tar spelare med sig sina poäng från sin klass till den nya.
  • För att deltaga i finalen krävs minst 7 fullgjorda rundor.
  • Den klass en spelare tillhör vid sin sista spelomgångs början gäller i finalspelet.
  • De 20 bästa plus de med samma poäng i varje grupp går till final.
  • Ett särskilt pris delas ut till den som haft lägsta bruttoresultat över 8 tävlingar under säsongen, avser hål 1-9 vid 18 hålstävlingar eller de hål man spelar vid niohålstävling.
  • Finalen spelasl lördag 21 september!
  • För att deltaga i finalspelet krävs minst 7 rundor.
  • Eventuell vinstskatt i finalen betalas av pristagaren.

Tävlingskommittén förbehåller sig rätten att justera regler och spelform under årets gång. Tävlingskommittén:

Kommer en ny tävlingsledning!